Slik foregår en rekrutteringsprosess hos oss

Her får du vite mer om hvordan våre rekrutteringsprosesser foregår, hva som skjer i ulike faser og hva som forventes av deg og av oss.

De aller fleste av våre stillinger annonseres på vår hjemmeside, via LinkedIn, Twitter og Facebook. Det gjør vi for at du kan søke på stillingene du synes virker interessante og som passer dine ønsker og det du kan. Av og til ønsker ikke våre oppdragsgivere å gå ut med at en stilling skal tilsettes, og andre ganger må vi raskt finne riktig person til et tidsbegrenset oppdrag og har ikke tid til å vente på søknader. Da søker vi i stedet opp kandidater i nettverket vårt og tar kontakt for å høre om denne stillingen kan være interessant. Derfor er det lurt å holde profilen sin oppdatert, slik at vi kan matche deg til aktuelle oppdrag.

Vi leser selvsagt alltid alle søknader vi får inn.

Alle rekrutteringsprosesser skreddersys og kan derfor se forskjellige ut. Nedenfor kan du lese om de ulike stegene som oftest forekommer. Har du spørsmål om rekrutteringsprosessen for en spesiell stilling, ta kontakt med oss.

Første utvalg

I utvalget ser vi selvsagt på dine erfaringer – de utgjør grunnlaget for fremtiden. Men vi legger minst like stor vekt på potensial, motivasjon, verdier og personlighet. Vi mener det er forskjell på å være dyktig og å være riktig. Det handler om at du, virksomheten og den aktuelle stillingen skal passe sammen.

Det første utvalget blant innkomne søknader kan ta alt fra noen dager til noen uker – avhengig av kundens tidsplan.

Telefonsamtale

Etter første utvalg tar vi som regel en kort telefonsamtale for å få vite litt mer om deg. Vi pleier å sjekke tilgjengelighet og lønnsforventninger slik at vi vet at det ikke vil kunne falle på det i siste fase. Alt for at vi ikke unødig skal oppta din og vår oppdragsgivers tid.

Intervju hos oss

Hvis alt stemmer under telefonsamtalen, avtaler vi tid for et intervju hos oss. Da treffer du en av våre rekrutteringsrådgivere som vil vurdere din CV mot en kravprofil vi har laget i samarbeid med vår oppdragsgiver. Vi spør om din kompetanse, om dine meritter, hva du har oppnådd tidligere og din nåværende arbeidsplass, men også hva du vil i framtiden og hva du drives av. Rekrutteringsrådgiveren vil også bedømme vitnemål og eventuelle arbeidsprøver.

Vi holder deg informert

Når rekrutteringsrådgiveren har sammenfattet informasjonen fra intervjuet og vurdert dine kvalifikasjoner mot kravprofilen, vil vi kontakte deg. Dersom begge parter ønsker å gå videre i prosessen vil du bli presentert for vår oppdragsgiver. Da presenterer vi din CV sammen med vår oppfatning av ditt kandidatur og hvorfor du er kvalifisert for stillingen.

Forberedelse og intervju med oppdragsgiver

Dersom vår oppdragsgiver finner deg interessant for stillingen, avtaler vi et møte mellom deg og dem slik at du får mulighet til å treffe din potensielle arbeidsgiver. For at du skal være best mulig forberedt best, søker vi å informere deg på forhånd om hvem du skal møte. Du får også råd om hvilke kompetanser du bør fremheve under møtet og tips om hvilke spørsmål du bør stille for den aktuelle stillingen og selskapet.

Etter intervjuet er det viktig at du ringer oss for å fortelle hvordan du opplevde møtet. Noen ganger vil oppdragsgiveren treffe deg flere ganger før de bestemmer seg for å gå videre med en eller flere kandidater.

Personlighetstest

Rekrutteringsrådgiveren følger opp både deg og oppdragsgiver.  Hvis dere begge vil gå videre, ber vi deg gjennomføre en personlighetstest, OPQ (Occupational Personality Questionnaire), som er et egenvurderingsskjema. Avhengig av hvilken jobb du søker, kan det også være relevant med andre tester eller spørreskjemaer som omhandler motivasjon og/eller ferdigheter.

Ytterligere intervju hos oss og oppdragsgiveren

Undersøkelsene følges opp med dybdeintervjuer. Vi fokuserer da på de kompetansene som er viktige for den aktuelle stillingen. Vi minner om at en test er en test, og at det ikke finnes fasitsvar på slike undersøkelser. De er heller ment som en pekepinn på hvilke faktorer som gjør at du trives og gjør det bra i jobben. Spørsmålene stiller vi for å sikre at vi har en felles – og riktig - forståelse av deg.

Vil du gå videre i prosessen, presenterer vi et sammendrag av intervjuet for vår kunde. Mener kunden at du fortsatt er interessant for jobben vil de treffe deg igjen. Vi er bindeleddet også for dette møtet.

Vi sjekker referanser

Hvis du er blant sluttkandidatene, sjekker vi minst to av dine referanser. De bør være en tidligere eller nåværende sjef. Ytterligere referanser kan være en kollega eller samarbeidspartner som kjenner deg godt. Vi formidler resultatene av referansesjekken for vår kunde som fatter den endelige beslutningen om hvilken kandidat som vil bli tilbudt jobben.

Endelig beskjed

Vi følger deg i rekrutteringsprosessen fram til stillingen er besatt og holder deg informert.

Vi følger deg opp

Tre til seks måneder etter du eventuelt har startet i jobben kontakter vi deg. Da ønsker vi å treffe deg igjen, slik at du kan fortelle om dine erfaringer. Når du har jobbet i ett år vil vi igjen kontakte deg for å høre hvordan du trives. 

Viktig å vite   

Får du en annen jobb under rekrutteringsprosessen, eller ikke ønsker å gå videre av andre grunner, er vi takknemlige for at du gir oss beskjed så fort som mulig.

Har du spørsmål, bare ta kontakt!