Hvordan lykkes i fremtidens arbeidsliv?

Koronakrisen ga oss alle en digitaliseringsspurt, endringstakten er forsterket og nesten alle verdikjeder digitaliseres. Arbeidslivet er endret, kundereisen er endret, måten vi samhandler på og arbeidsmetodikken vår er endret. Lederrollen endres, kontoret endres og vi endrer måten vi organiserer oss på. Hvordan kan du lykkes i alle endringene?

Hammer & Hanborg vil gjennom våre undersøkelser, analyser, erfaringer og intervjuer gi deg inspirasjon og verktøy for hvordan du kan lykkes. Dette har samlet i vår digitale bok; Fremtidens arbeidsliv – visjoner om et bærekraftig arbeidsliv 4.0, som lanseres 16. juni.

Intervjuobjekter i boken Fremtidens arbeidslivIntervjuobjekter i boken Fremtidens arbeidsliv

Hammer & Hanborg lanserer boken Fremtidens arbeidsliv 4.0

Vi ønsker å gi deg inspirasjon og verktøy for at du skal lykkes i fremtidens arbeidsliv, med nyskaping og innovasjon, og at vi sammen skaper et bedre arbeidsliv for oss alle for vår visjon er å skape fremtidens arbeidsliv. Derfor har vi lansert vår digitale bok: Fremtidens arbeidsliv 4.0 – visjoner om et bærekraftig arbeidsliv.

Vi hos Hammer & Hanborg har gjennomført undersøkelser, analyser og vi har intervjuet kunder og samarbeidspartnere. Dette har vi samlet i vår digitale bok, Fremtidens Arbeidsliv 4.0. Her vil du få innblikk i 10 områder vi mener er viktig å fokusere på for å lykkes. Denne innsikten vil vi dele med deg, for vi tror på samarbeid og kunnskapsdeling. For sammen kan vi skape det nye arbeidslivet: Fremtiden arbeidsliv – et bærekraftig arbeidsliv.

Boken slippes 16. juni kl. 14:00.

Fremtidens arbeidsliv – visjoner om et bærekraftig arbeidsliv 4.0

Vi er i den fjerde industrielle revolusjonen og midt oppe i denne omveltningen har vi også blitt truffet av en influensapandemi, og koronakrisen har digitalisert oss i rekordfart. Når vi nå skal restarte oss har vi en unik mulighet til å skape et bedre, inkluderende og bærekraftig arbeidsliv. Nye arbeidsplasser skal skapes og for å lykkes må vi ha kunnskap om endringene vi står ovenfor for å manøvrere riktig fremover. Ny teknologi som roboter, automatisering, digitalisering, bioteknologi og kunstig intelligens fører til at mange jobber blir borte, samtidig som det også oppstår nye jobber og ikke minst nye måter for samhandling og å løse arbeidsoppgavene våre på. Kundereisen endres og nye forretningsmodeller oppstår. Hvordan kan du lykkes i alle endringene? Vi ønsker at vår bok Fremtidens arbeidsliv skal hjelpe deg og din organisasjon på veien.

Vi kan hjelpe deg!

Hammer & Hanborg er spesialisten på kommunikativ og digital kompetanse. Vi hjelper deg med:

  • Rekruttering av toppledere, ledere, spesialister og talenter
  • Konsulenter du kan leie inn
  • Foredrag som inspirerer
  • Workshops som hjelper
  • Kompetansekartlegging og utvikling
  • Lederstøtte og utvikling
  • Den nye lederrollen
  • De nye organisasjonsmodellene
  • Den nye kundereisen

Ta kontakt med Trine Larsen på trine.larsen@hammerhanborg /47269999 eller en av våre rådgivere dersom du ønsker mer informasjon om hvordan vi kan hjelpe deg.

Boken Fremtidens arbeidslivBoken Fremtidens arbeidsliv