Om ossOm oss

Kommunikationschef till Kommuninvest

Fast stilling

Örebro

Publisert: 29-08-2019

Kommuninvest bidrar till Sveriges utveckling med en lika fantastisk som enkel idé: Fler kommuner får bättre lånevillkor tillsammans än var och en för sig. Sedan 1986 har idén bidragit till att sänka svenska kommuners lånekostnader med miljardbelopp. Kommuninvest har drygt 100 medarbetare, en balansomslutning på över 450 miljarder och ägs av Sveriges kommuner och regioner. Som kommunsektorns störste långivare finansierar vi svenska välfärdsinvesteringar, för ett gott och hållbart samhälle. I en tid präglad av digital transformation och kundnära affärsutveckling är Kommuninvest mitt i en av sina större förändringsresor. Verksamheten har växt kraftigt under senare år, med hög medlems- och kundnöjdhet, och de bygger nu vidare med målet om att skapa världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvest vill fortsätta utvecklas genom att samverka med andra, vidga sitt nätverk och skapa större kännedom om sin verksamhet. Särskilt fokus kommer att ligga på att utveckla Public Affairs-arbetet för att stödja affärsutvecklingen och varumärket. I rollen som kommunikationschef kommer du att ha ett övergripande ansvar för Kommuninvests externa och interna kommunikation. Du har personalansvar för kommunikationsteamet som bland annat hanterar public affairs, PR/extern kommunikation, kriskommunikation och internkommunikation, samt evenemang. Enheten arbetar även strategiskt och taktiskt med deras sociala kanaler, och ansvarar för varumärkes- och kommunikationsplattform. Huvuduppdraget för kommunikationschefen är dels att samordna all kommunikativ verksamhet inom Kommuninvest, dels att leda kommunikationsfunktionen, som idag består av tre personer inklusive dig. All kommunikation ska genomsyras av en gemensam strategi, där stärkt samverkan mellan olika delar av verksamheten kan optimera resultatet av de kommunikativa insatserna. Kommunikationsteamet skapar mycket eget innehåll utifrån uppdrag från och tillsammans med verksamheten. Som Kommunikationschef kommer du att • Utveckla den strategiska och operativa kommunikationsplanen • Ha ett nära samarbete med våra experter inom hållbarhet, kapitalmarknad och kommunfinansiering • Ansvara för kontakter med media och företräda Kommuninvest externt • Arbeta nära ledning och chefer i olika kommunikationsrelaterade frågor, inkl. stötta andra talespersoner med underlag • Vara redaktör för tidningen Dialog • Producera innehåll till pressmeddelanden, tidningen Dialog, Kommuninvests årsredovisningar m.m. • Samverka inom Kommuninvest för att optimera utfallet av kommunikationsarbetet • Arbetsleda kommunikationsfunktionen • Ha personalansvar för två medarbetare Kvalifikationer Dokumenterad och bred erfarenhet från strategiskt och operativt arbete med kommunikationsfrågor. Stort intresse för ledarskap. Grundförutsättningar för ledarskapet är intresse för Kommuninvests verksamhet, samt att leda och utveckla människor. Eftersom Kommuninvest ägs av svenska kommuner och regioner är det naturligt att Kommuninvests arbetssätt speglar medlemmarnas värdegrund. Engelskkunskaper i skrift och tal. Meriterande med ytterligare språkkunskaper. Utbildning Relevant utbildning inom kommunikation på universitetsnivå. Personliga egenskaper Lika viktigt som faktiska kunskaper och färdigheter är att du delar Kommuninvests värderingar och verkar för att sprida dem både internt och externt. Dessa värderingar visar sig till exempel i din attityd och är avgörande för ett prestigelöst samarbete och för att lyckas med kvalitet i alla moment och bidra till helheten. Du engagerar dig i Kommuninvests uppdrag och visar delaktighet. Du är tydlig när du kommunicerar och säkerställer att du förstår information som förmedlas till dig. För dig är det naturligt att dela med dig av din kunskap och hjälpa andra att hitta bättre arbetssätt. Hos Kommuninvest är samarbete, initiativförmåga och prestigelöst ansvarstagande de tre grundfundamenten för en framgångsrik organisation. Kommuninvest erbjuder Ett omväxlande arbete där ditt bidrag blir avgörande för organisationens fortsatta framgång. Du kommer arbeta med kompetenta och trevliga kollegor samt få stora möjligheter att utvecklas. Kommuninvest vill att deras medarbetare ska kunna kombinera sitt arbete med fritid och familjeliv. Det är viktigt att man kan påverka sin arbetstid och att det finns en flexibilitet för att få livet att gå ihop. Kommuninvest tycker att det är viktigt att medarbetare förstår hur den egna insatsen bidrar till visionen - att vara världens bästa organisation för kommunal finansförvaltning. Kommuninvest sitter i vackra lokaler i centrala Örebro. I Örebro är det lätt att kombinera en spännande karriär med ett bra liv. För dig som vill ta plats och göra karriär på en lokal eller global arbetsplats är Örebro en perfekt stad. Här kan du förverkliga dina idéer och skapa ett liv i en stad där du hela tiden är nära världen och nära ett härligt, tryggt och roligt liv utanför jobbet. Några av Kommuninvests medarbetare pendlar till Örebro från till exempel Stockholm och Västerås. Du kan läsa mer om att arbeta på Kommuninvest samt hur det fungerar att pendla här: https://kommuninvest.se/karriar/ Sista ansökningsdag 20 September.