Trine Riccardi

Self Leadership & Feedforward Consultant

Trine Riccardi jobber som coach, foredrags- og kursholder. Hun arbeider med ledere og organisasjoner som ønsker å videreutvikle seg på områdene feedback/feedforward og selvledelse.

 

Hun er opptatt av å effektivisere feedback-prosesser, et område mange bedrifter finner krevende. Mange gruer seg til å gi og motta feedback, og Trine forklarer hvilke prosesser som forårsaker dette og hvordan man kan jobbe med dem. Tross alt er feedback en helt essensiell del av en bedrifts ytelseskultur.

 

Hun presenterer også et svært spennende alternativ til feedback, nemlig feedforward. Feedforward brukes oftere og oftere i næringslivet, både som et alternativ til feedback og som et supplement. Feedforward oppleves mindre truende og ofte morsommere enn feedback. Har du lyst til å lære mer?

 

Trine Riccardi foreleser også om selvledelse. I dagens arbeidsliv forventes det at den enkelte tar mer ansvar for egen atferd, motivasjon og strukturering av arbeidsdagen. Selvledelse kan være utfordrende for mange, og Riccardi gir tips til hvordan man kan øve på prosessene og implementere verktøyene på jobben.

Mine kolleger