Bokeh Background Of NatureBokeh Background Of Nature

Nyheter

07-01-2019

Hodejeger headhunter hodejeger

Konsulenthus og rekrutteringsgaselle Hammer & Hanborg ansetter Mette Ljungquist Marstrander fra Karrierehuset som ny COO.

Mette MarstranderMette Marstrander

Marstrander blir Hammer & Hanborgs nye Chief Operating Officer og seniorkonsulent. Hun vil få ansvar for å inspirere og utvikle resten av teamet i Hammer & Hanborg, blant annet ved å oppmuntre og tilrettelegge for selv-ledelse. Samtidig skal hun som konsulent bistå kunder med lederrekruttering, lederutvikling og kulturbygging.

– Vi er fantastisk heldige i Hammer & Hanborg som kan ansette så kompetente folk som Mette. Hun har lang erfaring som rådgiver innen rekruttering, omstillingsprosesser og kompetanseutvikling, og er veldig engasjert i talentutvikling og fremtidens arbeidsliv, sier Trine Larsen, managing partner og seniorkonsulent i Hammer & Hanborg Norge.

Marstrander kommer fra stillingen som partner og seniorrådgiver i Karrierehuset, hvor hun også ledet selskapets rådgiverteam, med personalansvar og fagansvar for disse. Gjennom karrieren har Marstrander opparbeidet seg inngående organisasjonsforståelse og utvidet oversikt over det norske arbeidsmarkedet. Hun har en master i psykologi, en bachelor i kultur og kommunikasjon samt en bachelor i media og markedsføring, og blir, i tillegg til å være en anerkjent kursholder, ofte brukt som arbeidsliv- og ledelsesekspert i norsk media.

– Ledelse og verdier er tema som har engasjert meg hele mitt arbeidsliv. I sju år nå har jeg hørt på hvorfor folk slutter i jobben, og hva som gjør at folk brenner for noe eller mister motivasjonen. Derfor er jeg veldig opptatt av hvordan selvledelse og god ledelse gjør organisasjoner bedre rustet på å møte fremtidens utfordringer og muligheter, sier Mette Ljungquist Marstrander.

Marstrander starter hos Hammer & Hanborg i begynnelsen av januar.

– Vi rigger nå Hammer & Hanborg 2.0 for videre vekst. Med Mette på laget blir vi enda bedre posisjonert for å påvirke fremtidens arbeidsliv, samtidig som det også gjør det mulig for meg å bruke enda mer av tiden min på å være ute hos kundene og med kandidatene, noe jeg gleder meg til, sier Trine Larsen.

Mette 1000Mette 1000