Utvikle en ny mastergrad i strategisk kommunikasjon ved Høyskolen KristianiaUtvikle en ny mastergrad i strategisk kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania

Nyheter

06-08-2019

 Krav til fremtidens kommunikasjonsfolk

Kjetil Raknes og Trine LarsenKjetil Raknes og Trine Larsen

Før sommeren fikk vi en mail fra Ketil Raknes som er PhD-Candidate and program director innenfor Department of Management and Communication på Høyskolen Kristiania. Kjetil skal sammen med en gruppe utvikle en ny mastergrad i strategisk kommunikasjon ved Høyskolen Kristiania og i den anledning tok han kontakt med Trine Larsen hos oss. Vi synes det er så hyggelig å dele våre tanker rundt fremtidens arbeidsliv, da vi er over middels engasjerte og interesserte i hvordan digitaliseringen og all teknologien rundt oss er med på å forme arbeidslivet. Forutsetningene for måten vi jobber på forandrer seg radikalt. Digitaliseringen påvirker ikke bare hvor, når og hvordan vi jobber – den skaper også helt nye jobber, samtidig som gamle forsvinner. Og da er det viktig at utdanningsinstitusjonene henger med slik at de kan danne et grunnlag for morgendagens arbeidstakere med tanke på hvilken type kompetanse som næringslivet trenger. Vi gleder oss til den nye mastergraden blir tilgjengelig! Og er stolte og glade for å få bidra.

Vi i Hammer & Hanborg har gjort det til vår oppgave å være med på å skape fremtidens arbeidsliv. Hvert år gjennomfører vi flere undersøkelser for å forstå hvordan arbeidslivet endrer seg. Størst er Kommunikatøren og Nordic Executive Survey. Sammen svarer de på spørsmål som spenner fra betydningen av felles verdier, attraktive egenskaper, arbeidslivets nye muligheter og frykten for fremtiden til hvilke arbeidsmetoder og organisasjonsstrukturer vi vil se mer av.