Leie inn en kommunikasjonssjef?Leie inn en kommunikasjonssjef?

Nyheter

01-05-2020

Leie en kommunikasjonssjef?

Å leie kommunikative og digitale konsulenter er ikke noe nytt, vi har siden 2005 hjulpet bedrifter og organisasjoner med riktig bemanning i kortere og lengre perioder. Fleksibilitet og evnen til å raskt tilpasse seg har aldri før vært mer aktuelt. Det å ha riktig kompetanse til rett tid er i dag kritisk viktig for å kunne lykkes. Vi leier ut konsulenter til både spesialist- og lederroller, til definerte prosjekter eller vikariater. Nedenfor kan du lese mer om Lillian som er en av våre utleide kommunikasjonssjefer. Har du behov for ekstra bemanning innen kommunikasjon, kriseledelse, markedsføring, HR, prosjektledelse eller digitale roller kan du kontakte oss på telefon: 22 44 33 00 eller send en mail til infonorge@hammerhanborg.com.

Lillian Aasheim utleid via Hammer & HanborgLillian Aasheim utleid via Hammer & Hanborg

Hils på Lillian

Lillian Aasheim er utleid konsulent fra Hammer & Hanborg i rollen som kommunikasjonssjef hos Wallenius Wilhelmsen. Lillian har lang og bred kommunikasjonserfaring fra selskaper som Shell, Hydro og Yara og godt vant til å jobbe i internasjonale miljøer.

Selv sier Lillian

Jeg hadde observert at Hammer & Hanborg hadde flere interessante stillinger innen mitt segment som er kommunikasjon. For meg handlet det om timing av ny jobb og på det perfekte tidspunkt dukket det opp et veldig spennende engasjement jeg fikk skikkelig lyst på – og heldigvis fikk.

Jeg opplever Hammer & Hanborg som profesjonelle, men samtidige personlige. De er kjappe uten at det går utover kvaliteten. Hele gjengen er en imøtekommende heiagjeng som ønsker å finne en god match mellom meg som arbeidstaker, og arbeidsgiver. Jeg har bare positive opplevelser rundt prosessen, og kan trygt anbefale andre å bruke Hammer & Hanborg i jakten på ny jobb.

Siden januar har jeg jobbet som kommunikasjonssjef hos Wallenius Wilhelmsen. Her har jeg fått mulighet til å bruke min erfaring samtidig som jeg også har fått bryne meg på helt nye oppgaver innen en bransje som er ny for meg. I disse vanskelige tidene med pandemi er jeg glad for å kunne bidra med min erfaring, spesielt med krisekommunikasjon som jeg har med meg fra både Hydro og Shell. Siden Wallenius Wilhelmsen er et globalt selskap, satte vi tidlig krisestab for å håndtere situasjonen. Nå som mer og mer av våre omgivelser stenger ned i forskjellige former og dermed påvirker oss, er kommunikasjon både internt og eksternt svært viktig. For oss som sitter i kommunikasjonsavdelingen er dette nå en nærmest 100% jobb. Det å jobbe med kommunikasjon i et logistikkselskap under disse omstendighetene har vært en spennende og utviklende tid. Vi ser veien bli til mens vi går, siden det ikke finnes noen fasit for hvordan alt skal gjøres når ingen har opplevd det før. Derfor er jeg ekstra glad for å befinne meg akkurat her!

Prosessen med Hammer & Hanborg

Lillian kjente til Hammer & Hanborg fra tidligere, men kom først i kontakt med Hammer & Hanborg stillingen som kommunikasjonssjef hos Wallenius Wilhelmsen dukket opp og timingen var perfekt. Hun hadde tatt seg fri en periode, men var nå ferdig med sabbatperioden og klar for noe nytt. Mandag søkte hun på stillingen, dagen etter ble Lillian kontaktet av Hammer & Hanborg og avtalte et møte på onsdag. I dette møte fikk Lillian presentert seg, sin kompetanse og hva slags jobb hun var interessert i. Vi diskuterte og kartla hva som var viktig for henne og i hvilke arbeidsmiljøer hun ønsket å jobbe i.

Vi kom til enighet om et møte med Wallenius Wilhelmsen. Hvorfor vente? Dagen etter hadde Lillian møte med kommunikasjonsdirektøren som senere ble hennes sjef, samt HR direktøren. Tempoet fortsatte; fredag ble referansene kontaktet, og fredag kveld fikk Lillian glad-nyheten om at oppdraget var hennes.

 

Behov for leie inn ekstra kompetanse for en periode?

Ønsker du å vite mer om Hammer & Hanborg sine tilgjengelige konsulenter? Her kan du se noen av våre tilgjengelige kandidater. Trenger du noen på heltid, deltid eller på timer til et engasjement eller vikariat eller i en travel periode? På plass eller «remote»? Vi har kompetansen du trenger! Ta kontakt med oss på infonorge@hammerhanborg.com eller på 22 44 33 00.