Hvordan få kjønnsbalanse i toppen av næringslivetHvordan få kjønnsbalanse i toppen av næringslivet

Nyheter

02-02-2019

Hvordan få kjønnsbalanse i toppen av næringslivet

I Hammer & Hanborg har vi gjort det til vår oppgave å være med og skape fremtidens arbeidsliv. Derfor er det veldig kult at vi har fått bidra til regjeringens innsats for økt kjønnsbalanse i toppen av norsk næringsliv. For selv om Norge er et av verdens mest likestilte land, er det faktisk bare 20 av Norges 200 største selskaper som ledes av en kvinne.

Som et forsøk på å rette opp i dette, sendte likestillingsministeren og næringsministeren nylig ut et notat til Norges 500 største selskaper, med konkrete tiltak for å skape mer kjønnsbalanse i toppen av næringslivet.

Her er mange av våre forslag med, og Trine er til og med sitert på følgende:

– I et oppdrag har kunden ofte en bestemt tanke om spesifikasjoner og bakgrunn til sin favorittkandidat. Men det er stor sannsynlighet for at det vil være helt andre utfordringer for den nye lederen. Og arbeidslivet endrer seg akkurat nå i et tempo vi knapt forstår.

Innspillene våre presenterte vi i et møte om kjønnsbalanse i norsk næringsliv, som likestillingsminister Linda Hofstad Helleland (H) og næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) holdt med representanter fra rekrutteringsbransjen i oktober.

Notatet fra Barne- og likestillingsdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet leser du her. Notatet inneholder masse gode råd som kan hjelpe deg med likestillingsarbeidet i din virksomhet.

Lykke til i fremtidens arbeidsliv!