Nyansatt på hjemmekontorNyansatt på hjemmekontor

Nyheter

08-06-2020

Nyansatt på hjemmekontor

Rebekka Reitan er nyansatt som kommunikasjonsleder i Melanor, og hele ansettelses- og onboardingsprosessen har foregått på digitalt.

Rebekka kommunikasjonsansvarlig i MelanorRebekka kommunikasjonsansvarlig i Melanor

Behov for leie inn ekstra kompetanse for en periode?

Ønsker du å vite mer om Hammer & Hanborg sine tilgjengelige konsulenter? Her kan du se noen av våre tilgjengelige kandidater. Trenger du noen på heltid, deltid eller på timer til et engasjement eller vikariat eller i en travel periode? På plass eller «remote»? Vi har kompetansen du trenger! Ta kontakt med oss på infonorge@hammerhanborg.com eller på 22 44 33 00.

Heldigital rekrutteringsprosess og onboarding

- Som kommunikasjonsleder er jeg ansvarlig for intern- og eksternkommunikasjon, og det er en oppgave som ikke har blitt mindre av koronakrisen. Mange av bedriftene jobber med å levere medisinsk utstyr og står på 24/7 for å levere det som blir etterspurt. Det er full aktivitet. Fra et kommunikasjonsperspektiv er det både utfordrende og spennende å jobbe med denne bransjen nå. På grunn av situasjonen med korona jobber vi heldigitalt i Melanor. Det betyr at alle har hjemmekontor, og at alt av møter og arbeid foregår på nett.

- I en ordinær hverdag hadde jeg sittet på Melanors hovedkontor på Fornebu, men under koronakrisen er situasjonen helt annerledes. All opplæring har foregått på telefon og i nettmøter. Vi starter hver morgen med krisemøte på Microsoft Teams og har ukentlige nettmøter med medlemsbedriftene. Det er stor oppslutning på møtene selv om de holdes på nett. Jeg synes det fungerer utrolig bra, og at det blir en god flyt i kommunikasjonen når vi jobber heldigitalt. Det har heller ikke vært noen utfordringer med tanke på onboardingsprosessen min i organisasjonen. Alle er veldig bevisste på at dette skal fungere, selv om vi ikke treffes fysisk, og vi er tilgjengelige for hverandre dersom det skulle være noe.

- Forskning viser at det er stressreduserende å jobbe alene, hvis man sammenlikner med å jobbe i et åpent kontorlandskap. Sånn sett er hjemmekontor svært positivt. I tillegg synes jeg at arbeidsdagen blir mye mer effektiv, og at jeg får tilrettelagt dagen etter mine behov. Men så skal man ha balanse i det sosiale og faglige, så sånn sett gleder jeg meg til å kunne gå på kontor igjen. Til vanlig har vi cirka 20 prosent hjemmekontor, og det passer meg utmerket.

Tips til å jobbe hjemmefra:

  • Strukturer dagen så den dekker alle dine behov: arbeidsoppgaver, mosjon, matrutiner og det sosiale.
  • Lag lister. Helst også for det du skal gjøre hjemme, slik at ikke jobb og privatliv går i ett.
  • Sørg for gode pauser.
  • Ha lav terskel for å kontakte kolleger, vi er tilgjengelig for hverandre!

Om Melanor

Melanor er bransjeorganisasjonen for kompetansebedrifter som utvikler og leverer medisinsk utstyr, labutstyr, måleutstyr, og hjelpemidler i det norske markedet. Medisinsk utstyr og laboratorieutstyr skal være sikkert, ha god kvalitet og fungere slik det skal. Det er naturligvis ekstra viktig i disse korona-tider.