Hammer & HanborgHammer & Hanborg

Visjon og historie

Vellykkede selskaper bygges av mennesker – mennesker som kan kommunisere. At kommunikasjon er en suksessfaktor både var og er utgangspunktet for Hammer & Hanborg.

Før var kommunikasjon forbeholdt markeds- og kommunikasjonsavdelingen, men sånn er det ikke lenger. Mye har forandret seg de seneste årene, og i dag ser vi at rollene glir mer og mer over i hverandre. Vi i Hammer & Hanborg er utrolig glade og stolte over å kunne ta del i menneskers yrkesliv. Vi treffer mange forskjellige mennesker, uavhengig av rolle eller hvor man befinner seg yrkesmessig, og i møte med deg fokuserer vi mer på potensial og evne til utvikling, enn hva du har gjort tidligere.

Vårt utgangspunkt er at det skal være gøy å jobbe! Vi vet at vi blir bedre sammen, og oppmuntrer til samarbeid. Vårt mål er å skape langsiktige relasjoner som gagner alle parter. Vi tenker «vi og vi», ikke «vi og dem».

Dette gjelder uavhengig av om du er en kunde eller kandidat. Vi ønsker å behandle deg på lik linje uansett hvor du befinner deg i yrkeskarrieren din, om du er på jobbjakt eller på jakt etter en ny kollega, om du ønsker inspirasjon og kunnskap, eller om du vil vite om trender og utvikling innen kommunikasjon, digitalisering eller ledelse.

Hvert eneste år treffer vi flere tusentalls kommunikative ledere, spesialister og unge talenter. Det gir oss et unikt innblikk i bransjen, både når det gjelder hva som er aktuelt akkurat nå, men også hva som skjer i fremtiden. Vi er i overkant nysgjerrige på hva fremtiden vil bringe, slik at vi alltid kan være i forkant og tilby det nyeste innenfor vårt område. Hvert eneste år gjennomfører vi derfor undersøkelsen Kommunikatøren, som er den største undersøkelsen av trender og endring i arbeidslivet i Norden. I år har vi valgt å presentere funnene i en bok, «Fremtidens arbeidsliv», som du kan lese mer om her.

Hammer & HanborgHammer & Hanborg

Hammer & Hanborg sine verdier

I vår verden finnes det ingen motsetning mellom det å være rettferdig og forretningsorientert eller mellom å være innovativ og langsiktig. I stedet ser vi disse som forutsetninger for å lykkes.

Derfor preges vårt arbeid av følgende verdier:

Rettferdig (fair)

Vi er stolte over å bidra til å gjøre en forskjell i andres yrkesliv. Vi møter alle mennesker – uansett rolle og posisjon – med respekt, engasjement og interesse. Vårt arbeid gjennomsyres av troen på mennesker og deres mulighet til utvikling.

Forretningsorientert (Business minded)

Vi ønsker alltid å finne den beste løsningen for alle parter. Vi utvikler våre og våre kunders forretninger i symbiose. Vi vinner tillit gjennom å jobbe gjennomtenkt og effektivt.

Innovativt (Innovative)

Med et innovativt utgangspunkt er vi modige og tillater og oppmuntrer hverandre til å prøve, evaluere og stadig revidere for å være i utvikling. Vi ser endring som naturlig og helt nødvendig. Vi vil og tør være annerledes og nyskapende.

Samarbeid (Co-everything)

Vårt utgangspunkt er at det skal være gøy å jobbe! Vi vet at vi blir bedre sammen og oppmuntrer til samarbeid. Vårt mål er å skape langsiktige relasjoner som gagner alle parter – vi tenker ”vi og vi” og ikke ”vi og dem”.

 

Velkommen til oss!