enerWE Communication Conference 2019

enerWE Communication Conference 2019enerWE Communication Conference 2019

På tirsdag var vi så heldige å få delta på EnerWEs årlige energikonferanse, og det vi lærte er så viktig at vi bare må fortelle dere om det!


Energibransjen skaper kompetansearbeidsplasser i store deler av landet og sysselsetter nesten 250.000 personer! Bransjen bidrar med over 20 % av statens samlede inntekter hvert år, og det sier seg selv at bransjen kanskje er den viktigste vi har her i Norge. Gjennom oppbyggingen av olje- og gassindustrien har Norge blitt et ledende land innen teknologi og denne kompetansen er en av våre viktigste ressurser. Med den enorme teknologiske utviklingen vi ser i dag, tror vi dette kommer til å få en enda større betydning i tiden som kommer. Arbeidsmarkedet er ikke lenger sånn at folk jobber mot gullklokken – den kompetansen denne bransjen har opparbeidet seg innen digitalisering vil være nyttig for flere andre bransjer.

Dette var en av grunnene til at min kollega Ingrid og jeg tok turen; fordi energidebatten er en av vår tids viktigste debatter. På den ene siden er menneskeskapte klimaendringer vår tids største trussel. På den andre siden vil et bortfall av inntekter fra olje- og gass ramme Norge hardt. Så hvordan kan A/S Norge fortsatt leve av godt av inntekter fra olje- og gassbransjen på en bærekraftig måte? Det er ikke et lett spørsmål å svare på, men det vi observerer fra et rekrutteringsperspektiv er at de beste hodene fortsatt vil jobbe i bransjen. At de ser på det som en spennende utfordring å jobbe for å ta vare på norske verdier og miljø samtidig som noe av inntektene kan brukes til å bygge opp annen langsiktig, bærekraftig industri.

Verden kommer til å fortsette å trenge energi fordi jordas energiforbruk kommer til å øke, og her kan Norge ta et ansvar og en posisjon som en aktør som er opptatt av miljø og bærekraft. Selv med Paris-avtalens mest ambisiøse mål er det rom for olje produsert på en ren måte. Vi tror at olje og gass utvunnet på norsk sokkel kan vinne konkurransen om den rene kraften, blant annet fordi vi har stenge regler knyttet til dette, for eksempel ved å forby fakling. Vi driver renest og sikrest både når det gjelder leting, boring og utvinning og det skal vi være stolte av.
Derfor ser vi positivt på fremtiden til olje – og energibransjen, og lover å ta vår del av ansvaret for en fortsatt bærekraftig industri ved å sikre de beste folka gjennom riktige rekrutteringer.

Vil du høre mer om hvordan vi kan hjelpe deg med rekruttering? Ring oss så kan vi ta en prat.

Hilsen Ingrid og Trine