Use the value of values

Mette MarstranderMette Marstrander
I Hammer & Hanborgs bok Fremtidens arbeidsliv 2.0 har vi nå lansert det nye kapittelet «10 steg til en selvstyrende organisasjon». Det første steget og kanskje det desidert viktigste steget er verdier.

 

1. Verdibasert rekruttering


Mange ser kun på CV når de skal rekruttere, men den tradisjonelle cv-en er død og vi kan ikke lenger rekruttere kun basert på CV-en. Arbeidslivet er i endring og vi er nødt til å fokusere på det som virkelig betyr noe og som vil ha enda større betydning i fremtidens arbeidsliv: verdier. Det er der man som individ har mulighet til å vise seg frem i form av kapasitet og personlighet.

Stadig flere kandidater velger arbeidsgiver ut ifra deres verdier. Det er viktig for kandidaten at deres verdier stemmer overens med den kommende arbeidsgiveren. Her er det viktig at verdier er mer enn hva som er skrevet ned på papiret eller på den interne nettsiden. Det handler om hva man gjør hver eneste dag, hvordan vi handler i ulike situasjoner og hvordan vi forholder oss til det som påvirker oss i samfunnet og livet generelt.

2. Langsiktige relasjoner bygger på samsvarende verdier


For å møte en omverden i stadig endring må vi organisere oss annerledes, på en måte som tillater fleksibilitet, og hvor kompetanse kan bevege seg frem og tilbake i organisasjonen. Kompetanse handler ikke lenger bare om kunnskap, men også om ferdigheter, holdninger og verdier. Det å ha en kultur som tiltrekker seg de rette personene og som får de til å bli værende i bedriften, og kanskje til og med komme tilbake, og fortsette å utvikles sammen med organisasjonen er en forutsetning.

3. Tydelige verdier er en forutsetning for selvlederskap


Du må våge å slippe kontrollen! For å skape en selvstyrende organisasjon er man nødt til å gi slipp på den tradisjonelle regelstyringen. Regler krever overvåkning og kontroll, noe som kveler den selvstyrende kraften i oss. Derfor blir felles verdier en forutsetning for å lykkes. Tydelige verdier, rammeverk og mål havner høyest når nordiske ledere svarer på hva som er mest kritisk for å skape en selvstyrende bedrift.

Den 8. april kjører vi i Hammer & Hanborg workshop med fokus på verdier. Det er begrenset antall plasser, så vær rask og meld deg på her!

Vil du vite mer om hvordan du kan rekruttere annerledes og mer fremtidsrettet ved å sikre at kandidatenes verdier er i tråd bedriftens verdier? Ta kontakt med Mette Martstrander her.