hjemmekontor som følge av covid 19hjemmekontor som følge av covid 19

Slik håndterer vi COVID-19

I denne ekstraordinære situasjonen gjør vi alt vi kan for å minske spredningen av smitte samtidig som vi støtter våre medarbeidere, kunder og kandidater. Vi har gjort en rekke tiltak og tilpasser arbeidsmetodene våre.

Slik håndterer Hammer & Hanborg COVID-19

Vi har medarbeidere i både Norge og Sverige, mange er utleide konsulenter som jobber ute hos våre kunder i tillegg til de som sitter på kontorene våre i Oslo, Malmö og Stockholm. I forkant av anbefalingen om å jobbe hjemmefra, tok vi avgjørelsen om å innføre hjemmekontor så lenge situasjonen er som den er. Dette for å minske smittefaren og fortsette driften som normalt. I vårt tilfelle er ikke det noe problem takket være våre digitale verktøy. Våre utleide konsulenter følger oppdragsgivers retningslinjer.

For fem år siden innførte vi i Hammer & Hanborg en flat organisasjonsstruktur med fokus på selvledelse og innovasjon, hvor vi har testet ulike digitale verktøy som gjør at vi er godt rustet når det kommer til å jobbe «remote». Vi har en felles innstilling om å være endringsvillige som gjør det lettere for oss å omstille oss raskt samtidig som vi holder hjulene i gang.

Vi har forelsket oss i Teams som er en del av Office 365, dette bruker vi for alt det er verdt – gjennomføring av interne møter, kandidatintervjuer, kundemøter via videofunksjonen og det fungerer utmerket. Med et så godt system har vi nå flere digitale Hammer & Hanborgkontor.

I vårt nettverk har vi personer som er omgående tilgjengelige for både korte og lengre oppdrag og som kan støtte ulike behov og hjelpe til i en ekstraordinær situasjon som vi nå befinner oss i. Vi har over 50 tilgjengelige operative konsulenter som har lang erfaring med krisekommunikasjon, internkommunikasjon, ledelse, eksternkommunikasjon, markedsføring, HR, innholdsproduksjon med erfaring fra både store, små, private og offentlige selskap som kan hjelpe deg raskt.

Hittil har vi gjort følgende justeringer i vårt arbeid:

  • Daglige møter med et morgenmøte og et ettermiddagsmøte hvor vi «sjekker inn» og får et overblikk av alt som påvirker oss
  • Vi gjennomfører kun digitale møter med kunder og kandidater så lenge situasjonen er som den er. Mange av kandidatene kjenner vi godt og truffet tidligere
  • Alle arrangementer blir gjort om til webinar

Om Hammer & Hanborg

Vi er et nordisk selskap som har eksistert i 25 år. Vi har gjort det til vår oppgave å skape fremtidens arbeidsliv. Vi gjennomfører årlige undersøkelser som sammen med møter med kandidater og kunder i vårt nettverk er med å gi oss innsikter for hvordan vi lykkes i fremtidens arbeidsliv. Har du noen spørsmål kan du ta kontakt med Trine Larsen.

Trine LarsenTrine Larsen
Kontaktperson

Trine Larsen

Managing Partner / Senior Consultant