RobotsRobots

Digital Icebreaker

Digitaliseringen og den teknologiske utviklingen endrer bransje etter bransje. Er organisasjonen din klar for den digitale reisen? Sjekk det ut med en digital icebreaker!

"Hvor digitalt moden er organisasjonen?"

Vekk liv i deres digitale perspektiv!

Digitaliseringen endrer bransje etter bransje. Den medfører nye forretnings-modeller som igjen fører til nye organisasjonsstrukturer. Hierarki og siloer får mindre betydning, siden ansvar flyttes ut i organisasjonen. Dette påvirker alle medarbeidere, uavhengig av posisjon. For å få en god start på den digitale reisen, må du som leder ha innsikt i hvor digitalt moden organisasjonen eller teamet er.

Digital Icebreaker by H&H er en lett og leken workshop for å se hvor digitalt moden organisasjonen er.

Start endringen med latter

I løpet av 1-3 timer kartlegger vi i fellesskap hvor digitalt modent teamet er. Det foregår i en inspirerende workshop, hvor vi gjennom latter, lek og konkurranser skaper ny innsikt. Teamet gjennomfører ulike tester med påfølgende diskusjon. Målet er å skape enighet og en felles plattform for utvikling, både som et team og som organisasjon.

Alle påvirkes av digitalisering

Digital Icebreaker passer alle organisasjoner og kan gjennomføres med ulike teamstørrelser.  Workshopen kan benyttes som en døråpner for endring, eller støtte en pågående endring. Det inngår også et forberedende møte med deg som bestiller, samt oppfølging i etterkant.

Oppdag stjernene!

Digital Icebreaker er lagt opp slik at teamet kan få nye innsikter, uten å risikere å miste sin ”digitale status”. Det gir muligheter for uoppdagede stjerner til å vise seg frem. De digitale stjernene er nemlig ikke alltid dem man først tror.

Digital IcebreakerDigital Icebreaker

Kom i gang!

For mer informasjon ta kontakt med Trine Larsen.

Trine er en tydelig stemme i samfunnsdebatten i spørsmål rundt digitaliseringen av arbeidslivet. I tillegg er hun arbeidslivekspert for en rekke redaksjoner, foredragsholder, meningsbærer og blogger.