WorkshopWorkshop

Diversity Icebreaker Workshop

Forståelse for ulikheter er nøkkelen til effektiv kommunikasjon og samarbeid. Det er helt avgjørende for at de rette personene skal ønske å være med og bidra og utvikle seg sammen med organisasjonen.

"Ulikheter er en ressurs – når vi forstår dem"

Det å ha de rette personene som vil bidra og utvikle seg sammen med organisasjonen er en avgjørende suksessfaktor. Kulturen – hvordan vi kommuniserer og samarbeider – spiller en svært viktig rolle. Team som samarbeider effektivt er nøkkelen til å håndtere endringer. For å skape tydelig kommunikasjon og godt samarbeid er vi nødt til å forstå hverandres ulikheter.

Diversity Icebreaker Workshop by H&H er et enkelt, men svært effektivt verktøy for å kartlegge preferanser for samarbeid og kommunikasjon. Slik kan man videreutvikle og effektivisere samarbeidet.

I grupper hvor alle er like vil det oppstå en lett og positiv stemning og de kommer raskt i gang med oppgavene som skal utføres. At alle er like er sjelden tilfellet på en arbeidsplass, derfor er man nødt til å tilpasse seg andres preferanser for kommunikasjon og samarbeid.

Diversity Icebreaker Workshop er basert på forskning som har vært benyttet i kommunikasjonstrening i over 20 år. Målet er å bli kjent med sine egne foretrukne arbeidsmetoder, samt skape forståelse for andres. Resultatet er forankret i vår personlighet, men konteksten som arbeidsoppgaver og hvilke personer vi har rundt oss påvirker også. Verktøyet er enkelt å bruke, enkelt å prate rundt og lett å forstå.

Eksempler på hva Diversity Icebreaker Workshop kan bidra med:

  • Forbedre kommunikasjonen
  • Teamutvikling
  • Selvinnsikt
  • Sosial interaksjon
  • Gruppe dynamikk
  • Konflikthåndtering
  • Kulturelt mangfold
  • Kollektiv refleksjon

Implementerte innsikter er det som gir resultat

Det er resultatene, diskusjonene og gruppearbeidet knyttet til en test som gjør workshopen meningsfull. Vi snakker om forskjellige språk, tankesett, fordommer, samarbeidsformer og møtekultur. Dette skaper ofte anerkjennelse og en god dose latter.

Kom i gang!

Trine er lidenskapelig opptatt av mangfold og mener det er helt essensielt for en bedrift for å overleve. Et nettverk av mennesker med ulik bakgrunn og med ulik kompetanse tilfører selskaper mer verdi. Du trenger å ha de unge, men du må heller ikke glemme de eldre. Du trenger kvinner og menn, og du trenger folk med erfaring fra ulike kulturer, med ulik utdanning og ulik oppfatning.

For mer informasjon ta kontakt med Trine Larsen.