LedelseLedelse

Executive rekruttering

I en selvstyrende organisasjon finnes det ingen sjefer, bare ledere. Ens eget arbeid, prosessene, prosjektene og kollegaen må fortsatt ledes, men på helt andre premisser enn i tradisjonelle hierarkiske organisasjonsstrukturer.

EnablerEnabler

Alle er ledere

Allerede i dag ser vi en tendens til at lederstilen begynner å tilpasse seg de nye organisasjonsstrukturene som kjennetegnes som mindre hierarkiske og uten silos. Samtidig opplever vi at verdier og holdninger vektlegges i større grad blant medarbeiderne.

Vi i Hammer & Hanborg har siden 1994

… søkt frem, tiltrukket og matchet executive kompetanse med organisasjoner utfordringer og bistått med å finne best egnet leder basert på erfaring og potensial.

Når vi snakker om «executive kompetanse» innebærer det at man har ledererfaring. Vi finner ledere på ulike nivåer som kan drive endringsreiser og oppnå resultater. Dette gjør vi på tvers av sektorer og i ulike bransjer. Disse personene er vi i kontakt med via vårt nettverk og ved hjelp av executive search. Våre rådgivere har lang erfaring og er svært dyktige når det kommer til å søke etter og finne den lederen som din organisasjon trenger. Vår erfaring, vårt engasjement og våre verktøy gir oss de rette forutsetningene. Har du behov for en leder nå, se et utvalgt av noen av våre kandidater som er omgående tilgjengelige her. 

Fremtidens ledere – Enabler

Den hierarkiske og kontrollerende lederen er gått ut på dato – for å lykkes i fremtidens arbeidsliv må du som leder legge til rette for selvledelse. Velkjente ledelsesteorier har fått selskap av en teori som snur ledelse slik vi kjenner det på hodet – nemlig selvledelse. For det tilhører fortiden at autoritære ledere bestemte nøyaktig hva medarbeiderne skulle gjøre, og at de ansatte bare skulle gjøre det en fikk beskjed om og at en viktig lederjobb var å kontrollere at det var gjort.

Samtidig som organisasjonens kultur og verdier blir stadig viktigere og er det også det som tiltrekker talenter. Verdibasert rekruttering er med på å skape bedre forutsetninger for å rekruttere rett person, for det er ikke lenger slik at man kun kan rekruttere på erfaring.

Vår kompetansemodell

Vi har i samarbeid med SHL utviklet vår egen unike kompetansemodell, denne tar utgangspunkt i SHL sin lange erfaring med forskningsbaserte og DNV GL-verifiserte tester og Hammer & Hanborg sin erfaring med rekruttering. Den nye lederen besitter kompetansen som vi betegner som Enabler, som baserer seg på et lederskap som er tilpasset organisasjoner som fokuserer på selvledelse. En leder i dag må legge til rette for selvledelse, gi medarbeidere trygghet og innby til tillit, en leder i dag går foran som et eksempel og evner å tiltrekke seg talenter.

Ved hjelp av vår erfaring og våre verktøy sørger vi for at dere får en leder med de evnene som kreves for å håndtere de utfordringene dagens og morgendagens arbeidsliv byr på. Vi hjelper deg å kartlegge morgendagens leder – ledere med evne til å skape en trygg kultur og forutsetninger slik at medarbeiderne kan prestere, utvikle evnene sine og føle seg bra. Les mer om vår kompetansemodell her. 

Alle er ledereAlle er ledere

Vil du vite mer om executive rekruttering?

Vi rådgir og bistår deg og din organisasjon med å finne den rette lederen som vil videreutvikle og skape vekst i din virksomhet. Ta kontakt med Trine Larsen for en uforpliktende prat eller om du trenger en sparringspartner når det gjelder executive rekruttering.

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen selvledelse og ledelse:

Interim Executive

Enable self leaders (workshop)