Onboarding CoachOnboarding Coach

Skap en inkluderende kultur

Ledere er tradisjonelt rekruttert og ansatt for å løse oppgaver, men i moderne organisasjoner må en leder også ta deg tid til å lytte og lære av det som skjer internt. Det finnes flere konkrete verktøy for å jobbe med og utvikle dette arbeidet i en bedrift, med utgangspunkt i rammer for mangfold og inkludering.

I et workshopformat der alle i teamet er med, hjelper vi i Hammer & Hanborg dere med å se på hvilke typer konkret adferd dere vil ha i organisasjonen for å få det arbeidsmiljøet og den kulturen dere ønsker internt.

Etter denne workshopen sitter du igjen med:

  • Ny kunnskap om mangfold, normer og fordommer
  • Bevissthet omkring hvilken adferd som bør forandres
  • Verktøy og metoder som kan brukes for å utvikle det felles arbeidet mot en inkluderende kultur

Etter workshopen har du som leder fått konkrete verktøy og metoder for ulike områder som du bør jobbe med i inkluderende lederskap. Du har også fått mulighet til å teste metoder og verktøy i praksis. Du har fått hjelp til å definere hva som er viktige etiske egenskaper som du vil bygge videre på i ditt lederskap og arbeidet mot bedre inkludering. Dessuten får du nyttig lærdom om dine egne fordommer (som du kanskje ikke visste at du hadde) og organisasjonens skrevne og uskrevne regler.

Teamet får med seg kunnskap om egne fordommer og både sine egne og organisasjonens sosiale regler – et felles bilde av hva som er akseptert og ikke-akseptert oppførsel.

Det viktigste av alt: dere blir bevisst på hvordan dere kan forandre adferd fra ekskluderende til inkluderende etter å ha øvd på å håndtere ekskluderende adferd med konkrete verktøy og metoder.

People Hands Holding Cups Of CoffeePeople Hands Holding Cups Of Coffee

Trine Larsen

Ønsker du å vite mer om workshopen? Ta kontakt med Trine Larsen så skreddersyr vi en løsning som passer deres behov.