Medarbeidere deler kunnskapMedarbeidere deler kunnskap

Kunnskap er sosialt!

Summen av bedriftens kunnskap regnes som den mest verdifulle ressursen. Denne workshopen er en god start for dere som vil ta læring i organisasjonen til nye høyder!

"Workshopen gir inspirasjon til å håndtere kunnskap på jobben på en mer effektiv måte"

En lærende organisasjon

I en verden som spinner raskere og raskere gjelder det å hele tiden lære seg nye ting, og sette inn tidligere erfaringer i nye sammenhenger. Vi i Hammer & Hanborg har tatt frem en workshop som tar deg og din bedrift mot en lærende arbeidsplass. Det er nemlig slik at vi glemmer å se og kartlegge kunnskapen som allerede finnes internt. Jakten på kunnskap starter ofte med at vi ser utenfor bedriften enten på kurs, utdannelser eller ved å ansette nye hoder.

Denne workshopen legger grunnlaget for å sikre at kunnskap og ideer synliggjøres og overføres mellom kolleger med hensikt om å skape en lærende organisasjon. For å kunne håndtere, organisere og legge til rette for mer og bedre læring vil være med å øke medarbeidernes verdi.

Slipp løs taus kunnskap

Hos mange bedrifter finnes det dessverre ikke insentiver for å legge tid på å dele kunnskap som gjør at den forblir hos individet. Vi kaller dette «taus kunnskap». Ved å synliggjøre den tause kunnskapen vil medarbeiderne og bedriften bidra til en konstant utvikling som igjen er med på å øke konkurransekraften.

Kontakt oss for mer informasjon

Ønsker du å vite mer om workshopen? Vi kan skreddersys workshopen ut ifra deres behov. Ta kontakt med Ingrid Melbye Olsen for en uforpliktende prat for deres vei videre mot en lærende arbeidsplass.