Motivational QuestionnaireMotivational Questionnaire

Motivational Questionnaire

Motiverte og engasjerte medarbeidere er avgjørende for en bedrift, spesielt om bedriften skal kunne takle endringene som preger fremtidens arbeidsliv. Medarbeidernes engasjement er selve motoren i bedriften og det nytter ikke å presse frem resultater ved å stille krav og kontrollere kollegaene dine. Som leder er det viktig å ha en forståelse for hva som motiverer og engasjerer dine medarbeidere.

Motivational Questionnaire (MQ)Motivational Questionnaire (MQ)

Digitaliseringen stiller nye krav, ikke bare til enkeltpersoner, men også organiseringen av bedrifter. For å kunne henge med i arbeidslivet som stadig endres, må alle i organisasjonen kunne ta beslutninger, være læringsvillige og våge å teste ut nye arbeidsmetoder, samt handle raskt når nye muligheter dukker opp. For å få til dette er vi nødt til å være engasjerte i arbeidet vårt. Å forstå hva som motiverer den enkelte blir derfor bare viktigere.

 

Motivasjonsfaktorer

Den nye lederrollen dreier seg i større grad om å skape forutsetninger for hvert enkelt individ i bedriften slik at de kan prestere så godt de kan. Det er først når du som leder forstår hva som motiverer medarbeiderne at vi kan kanalisere individenes energi og engasjement slik at teamet når sitt fulle potensial.

Noen ganger kan det være vanskelig å sette fingeren på hvilke faktorer som faktisk er motiverende og engasjerende for de respektive medarbeiderne. En fallgruve det er viktig å unngå er å trekke konklusjoner basert på noe du tror motiverer en person. To individer som virker ganske like og opptrer likt i noen situasjoner, behøver ikke nødvendigvis å motiveres av de samme tingene. De kan ha helt ulike underliggende drivkrefter. Det kan også være vanskelig å vite hva som faktisk motiverer en og fortelle omgivelsene hva som er viktige motivasjonsfaktorer for en selv.

Eksempelvis kan motivasjonsfaktorer være:

  • Aktivitetsnivå
  • Vennskap
  • Personlig utvikling
  • Trygghet

Motivational Questionnaire (MQ)

Ved hjelp av verktøyet Motivational Questionnaire (MQ) får du mulighet til å måle og utforske hva som motiverer en person. MQ måler 18 dimensjoner av motivasjon for å identifisere personens sterkeste motivatorer og hva som kan være demotiverende. I tillegg kommer verktøyet med andre forslag og tips som kan vær med på påvirke motivasjonen til personen. MQ kan også være nyttig å bruke på en større del av bedriften og personer på ulike nivåer.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om verktøyet Motivational Questionnaire eller høre mer om den nye lederrollen? Ta kontakt med Trine Larsen.