Hammer HanborgHammer Hanborg

Sertifisert Change Agent by H&H

Den teknologiske utviklingen forandrer ikke bare bransje etter bransje. Den bidrar også til at selve endringene går fortere. I alle organisasjoner trengs endringsagenter som kan lede og støtte endringer i alle stadier.

"Lede og støtte endring"

Sertifisert Change Agent by H&H er en utdanning rettet mot interne endringsagenter som skal lede og støtte endringsprosesser.

Utdanningen går over fire måneder der vi sees én gang per måned. Mellom treffene jobber deltakerne med ulike oppgaver og øvelser i sin organisasjon.

Steg 1. Change making and intrapreneurship

  • Introduksjon
  • Fremgangsrik kompetanse
  • Selvlederskap

I steg 1 jobber vi med forståelsen av endringsprosessers viktighet og hvilke nye krav som stilles til kompetanse og atferd. Du får innsikt i hvilken atferdskompetanse som er din styrke ut ifra Hammer & Hanborgs kompetansemodell. Vi jobber også for at du skal forstå dine drivkrefter og verdier for å styrke opp under ditt selvlederskap – det er først når du leder deg selv du kan lede andre.

Steg 2. Innovation through co-creation

  • Workshopmetodikk
  • Forutsetninger for samarbeid og kreativitet
  • Introduksjon til prosessdesign

I steg 2 lærer du deg workshopmetodikk som gir deg forståelse for hvilke forutsetninger som ligger til grunn for et godt samarbeidsklima. Du lærer deg også det grunnleggende innen prosessdesign.

Steg 3. Tools for change making innovation

I steg 3 jobber vi for å skape oss en verktøykasse for endring og innovasjon. Her tar vi utgangspunkt i Design Thinking som er en metode som er utviklet ved Harvard University. Du lærer deg å benytte metoden for å skape en strukturert og iterativ endringsprosess.

Steg 4. Change agent in action

  • Praktisk handlingsplan
  • Refleksjon
  • Oppsummering

Den siste modulen bruker vi på å utarbeide en plan for hvordan du omsetter og implementerer det du har lært deg i praksis.

Design ThinkingDesign Thinking

Kom i gang

Ønsker du å vite mer om Sertifisert Change Agent by H&H? Ta kontakt med Trine Larsen.