Value workshopValue workshop

Value Workshop

Verdier blir stadig viktigere og vi har verdier som det første steget når en organisasjon skal gå fra en tradisjonell og hierarkisk organisasjoner over til en selvstyrende organisasjon. Denne workshopen dreier seg om å identifisere hvilke verdier organisasjonen vil stå for, men også hvilke verdier som faktisk allerede eksisterer i organisasjonen.

Malcolm LarriMalcolm Larri

Interaktiv workshop

Dette er en to timers interaktiv workshop som har som formål å styrke sammenhengen mellom medarbeiderens identitet og mening skapelse opp mot organisasjonens verdier og dens høyere formål. Workshopen passer for både små og store bedrifter og har som formål at medarbeideren skal kjenne en sterkere kobling til arbeidsgiveren. Overlappende verdier vil fungere som et lim. Verdier er grunnlaget i organisasjonens kultur og kulturen kan være det som avgjør om en endring lykkes eller ikke. Ikke nok med det – forbedret kultur øker også selskapets verdi.

Identifisere verdiene

Her vil vi fokusere på å identifisere hvilke verdier organisasjonen vil stå for, men også hvilke verdier som allerede finnes i organisasjonen. For å deretter arbeide med disse slik at de utgjør en grunnstamme for hvordan alle medarbeidere agerer, og en grunn for beslutningstakingen i hele organisasjonen når makten deles opp på alle medarbeiderne i organisasjonen. Dette er svært viktig når organisasjonen skal bevege seg bort fra en hierarkisk tradisjonell organisasjon og over til en mer selvstyrende organisasjon, hvor selvledelse er essensielt.

Malcolm Larri

Workshopen holdes av Malcolm Larri som snakker engelsk, men forstår noe svensk. Det er også mulig å gjennomføre den virtuelt. Ta kontakt for uforpliktende prat.

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen verdier:

Verdibasert rekruttering

Value Mapping