Tools and InsigthsTools and Insigths

Tools & Insights

Filter:
Tools
Insights
Use the value of valuesUse the value of values
Tools
Verdier

Value Workshop

Dette er en to timers interaktiv workshop som har som formål å styrke sammenhengen mellom medarbeiderens identitet og mening skapelse opp mot organisasjonens verdier og dens høyere formål.
Les mer
Use the value of valuesUse the value of values
Tools
Verdier

Verdibasert rekruttering

Verdibasert rekruttering er med på å skape bedre forutsetninger for å rekruttere rett person, risikoen er mindre for feilansettelser og det er større sannsynlighet at vedkommende vil trives og blir værende i organisasjonen.
Les mer
Use the value of valuesUse the value of values
Tools
Verdier

Value Mapping

Value Mapping er en metode for å synliggjøre hvilke verdier som de viktigste kulturbærerne står for, dette er med på å kartlegge organisasjonens kultur og verdier.
Les mer
Fremtidens arbeidsliv 2.0Fremtidens arbeidsliv 2.0
Insights
Kommunikatøren

Fremtidens arbeidsliv 2.0

I dette kapittelet presenterer vi 10 steg for å flytte en tradisjonell hierarkisk organisasjoner over til å bli en selvstyrende organisasjon. Innsikrtene er hentet fra resultatene fra undersøkelsen Nordic Executive Survey 2018.
Les mer
Hva er ditt supertalentHva er ditt supertalent
Tools
Verdier

Hva er ditt supertalent?

Ta minitesten her
Les mer
KompetansekartleggingKompetansekartlegging
Team & Inkludering
Tools

Digital Icebreaker

Digitaliseringen og den teknologiske utviklingen endrer bransje etter bransje. Er organisasjonen din klar for den digitale reisen?
Les mer
KommunikatørenKommunikatøren
Insights

Kommunikatøren 2017: Fremtidens arbeidsliv

Innsiktene fra Kommunikatøren 2017 presenteres i vår rykende ferske bok – Fremtidens arbeidsliv.
Les mer
Make a life, not a livingMake a life, not a living
Tools

Make a life, not a living

Vi tilbringer omtrent alle våre våkne timer på arbeidsplassen – få dem til å telle! Make a life, not a living er et program designet for å hjelpe deg med å skape det arbeidslivet du selv ønsker.
Les mer
Tools

Sertifisert Change Agent by H&H

Den teknologiske utviklingen forandrer ikke bare bransje etter bransje. Den bidrar også til at selve endringene går fortere. I alle organisasjoner trengs endringsagenter som kan lede og støtte endringer i alle stadier.
Les mer
KompetansekartleggingKompetansekartlegging
Lederskap
Tools

Kompetansekartlegging by H&H

Riktig kompetanse er avgjørende for en konkurransedyktig organisasjon. For å kunne utnytte teamets potensial, er et første viktig steg å kartlegge og utvikle ferdigheter som allerede finnes. Det er stor mulighet for at organisasjonen allerede sitter på uante talenter.
Les mer