RekrutteringRekruttering

Recruitment & Staffing

Riktig kompetanse er nøkkelen for en konkurransedyktig organisasjon. Vi sørger for at dere har rett kompetanse til riktig tid på alle nivåer – fra young professionals til executives.

Hva som er den rette løsningen for dere avhenger helt av situasjon og forutsetninger. Vår metode, Design Thinking by H&H, starter med en analyse av behovet. Her ser vi på indre faktorer som organisasjonskultur, struktur og mål. Vi ser også på omverdenen, som marked, konkurrenter og trender. Med behovsanalysen som utgangspunkt definerer vi veien videre og hvilke metoder og verktøy som best løser behovene dere har.

Kompetanse handler mer om en CV. Utdanning og tidligere erfaring er viktig, men for oss handler kompetanse like mye om potensial, verdier og motivasjon. Vårt utvalg, våre tester og intervjuer har til hensikt å sikre at vi finner en person med gode ferdigheter, men også med ønskede egenskaper, verdier og ønsket atferd.

Rekruttering

Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer – fra young professionals til executives. Det at vi har kontinuerlig kontakt med vårt nettverk gjør at vi også finner personer som ikke aktivt søker jobb akkurat nå.

Våre rekrutteringsprosesser skreddersys alltid etter deres behov. Vi kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Executive

Digitaliseringen og transformasjonen som følger stiller helt nye krav til lederskap. På executivenivå jobber vi med rekruttering til stillinger som for eksempel daglig leder, styremedlem eller markedsdirektør gjennom strukturerte rekrutteringsprosesser og executive search.

Midlertidig innleie: gig

Fleksibilitet er en nøkkel for en konkurransedyktig organisasjon. Når dere trenger ekstra ressurser i en begrenset periode eller på kort varsel, kan en gig-er være løsningen.

I dag ønsker stadig flere talenter heller å ta kortere oppdrag – gig – enn å velge faste stillinger. Gig-økonomien vokser raskt. Den gir store muligheter til å få inn riktig kompetanse til riktig tid og skaper den fleksibiliteten som kreves i en verden i endring.

I vårt nettverk finner du gig-ere på alle nivåer som kan leies inn for kortere eller lengre oppdrag – fra noen uker til flere år, på heltid eller deltid. Vi tar arbeidsgiveransvaret.

Executive for Hire

Av og til oppstår det forretningskritiske situasjoner som raskt trenger kvalifisert ledelse og en fleksibel løsning, Det kan for eksempel være i perioder med endringsarbeid, i rekrutteringsfaser eller ved spesifikke prosjekter. Da er en interimløsning et godt alternativ. I våre interimløsninger leier du en leder fra oss til en forutbestemt kostnad.

Som alltid legger vi like stor vekt på personens potensial, drivkrefter og motivasjon som på erfaring. Dette for å finne riktig leder som kan løfte organisasjonen til neste nivå.

Vil du vite mer? Kontakt oss på infonorge@hammerhanborg.no eller på telefon 22 44 33 00.

Les mer om våre Executive for Hire her

Could not initilize video