Rekruttering & BemanningRekruttering & Bemanning

Rekruttering & Bemanning

Riktig kompetanse er nøkkelen for en konkurransedyktig organisasjon. Vi sørger for at dere har rett kompetanse til riktig tid på alle nivåer – fra young professionals til executives.

Hva som er den rette løsningen for dere avhenger helt av situasjon og forutsetninger. Vår metode, Design Thinking by H&H, starter med en analyse av behovet. Her ser vi på indre faktorer som organisasjonskultur, struktur og mål. Vi ser også på omverdenen, som marked, konkurrenter og trender. Med behovsanalysen som utgangspunkt definerer vi veien videre og hvilke metoder og verktøy som best løser behovene dere har.

Rekruttering

Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer – fra young professionals til executives. Det at vi har kontinuerlig kontakt med vårt nettverk gjør at vi også finner personer som ikke aktivt søker jobb akkurat nå.

Våre rekrutteringsprosesser skreddersys alltid etter deres behov. Vi kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Executive

Digitaliseringen og transformasjonen som følger stiller helt nye krav til lederskap. På executivenivå jobber vi med rekruttering til stillinger som for eksempel daglig leder, styremedlem eller markedsdirektør gjennom strukturerte rekrutteringsprosesser og executive search.

Potensial

Vi har lenge erklært CV-en for død. For kompetanse handler mer om enn hva du har på CV-en. Utdanning og tidligere erfaring er viktig, men for oss handler kompetanse like mye om potensial, verdier og motivasjon. I det nye arbeidslivet blir de personlige egenskapene viktigere og viktigere. Vårt utvalg, våre tester og intervjuer har til hensikt å sikre at vi finner en person med gode ferdigheter, men også med ønskede egenskaper, verdier og ønsket atferd.

Midlertidig innleie: gig

Fleksibilitet er en nøkkel for en konkurransedyktig organisasjon. Når dere trenger ekstra ressurser i en begrenset periode eller på kort varsel, kan en gig-er være løsningen. Fleksibilitet og evnen til å raskt kunne tilpasse seg har aldri før vært mer aktuelt. Å leie inn spisskompetanse for et kortere eller lengre perioder er i dag løsningen for flere. Vi har de kommunikative, digitale lederne, spesialistene og juniorene som raskt kan løse ditt behov. Trenger du en på heltid, deltid eller trenger du et helt team?

Vi har siden 2005 tilbudt bedrifter og organisasjoner å leie inn dyktige kommunikative og digital kompetanse fra oss. Gig-økonomien vokser raskt. Den gir store muligheter til å få inn riktig kompetanse til riktig tid og skaper den fleksibiliteten som kreves i en verden i endring.

I vårt nettverk finner du gig-ere på alle nivåer som kan leies inn for kortere eller lengre oppdrag – fra noen uker til flere år, på heltid eller deltid. Og nå har vi de siste ukene kartlagt og intervjuet enda flere en vanlig. De er klare for å avlaste og hjelpe deg og din bedrift. Hos oss heter de Giggere. De fantastiske som rigger seg til på kort varsel.

Junior_giggerJunior_gigger

Samfunnsengasjert kommunikasjonskonsulent som hjelper deg med stort og smått.

 • Master
 • Politisk engasjert
 • Råtass i Adobepakken
 • Rask og trygg penn
 • Tidligere nyhetsreporter
 • Videoproduksjon
junior_gigger_junior_gigger_

Nysgjerrig kommunikasjonsrådgiver med politisk erfaring som i tillegg er en sabla god innholdsprodusent.

 • Bachelor
 • Bred erfaring fra politisk arbeid
 • SEO-spesialist
 • Analytiske gener
 • God penn
Spesialist_giggerSpesialist_gigger

I sitt ess ved å utfordre tankegangen «slik har vi alltid gjort det» og trigges av å jobbe i bedrifer hvor kommunikasjon og markedsføring er virkemiddel for videre vekst.

 • Master
 • Byråerfaring
 • Markedskommunikasjon
 • Rå på PR
 • Sosiale medier
 • Medieinnsalg
 • Nyhetsbrev
 • Hjemmeside
 • Event
Gigger_spesialistGigger_spesialist

En god historieforteller som i tillegg har stålkontroll på SEO og setter sammen kampanjer som virkelig treffer.

 • Bachelor
 • Internasjonal erfaring
 • Content creator
 • Nordisk organisasjon
 • Markedsføringsekspert
 • Kampanjer
 • SEO
Spesialist_giggerSpesialist_gigger

Trygg lederrådgiver med erfaring innen helse, kultur og akademia. Lang erfaring med både strategisk og operativ kommunikasjon.

 • Bachelor
 • Journalist i bunn
 • Helsekommuniksjon
 • Forenkle komplekse budskap
 • Lederrådgiving
 • Medietrening
 • Videoproduksjon
 • Pressemeldinger
 • Politisk erfaring
Gigger_lederGigger_leder

En operativ, analytisk, effektiv, kreativ og gjennomføringskraftig leder med internasjonal erfaring fra Norges største bedrifter som får med seg hele laget.

 • Master
 • Lang erfaring fra store børsnoterte selskaper
 • Erfaring fra bank
 • Prosjektleder
 • Internkommunikasjon
 • Utarbeide rapporter
 • Investor relations
 • Merkevarebygging
 • Intranett
 • Sosiale medier
 • Grafisk design
Gigger_lederGigger_leder

Erfaren leder med lang erfaring med mediehåndtering, finansiell kommunikasjon, samfunns- og myndighetskontakt og beredskapskommunikasjon.

 • Master
 • Sterk på mediehåndtering
 • Lang erfaring med finansiell kommunikasjon
 • Jobbet lenge med bærekraftsarbeid
 • Interkommunikasjon i endringsprosesser
 • Stødig innen krisekommunikasjon
 • Merkevarebygging
 • Medlemskommunikasjon
 • Gjennomføring av endringsprosesser i flere av Norges største selskaper
Leder_giggerLeder_gigger

Solid og prestisjeløs leder med erfaring fra store, komplekse selskaper med høy endringstakt. Strukturert, løsningsorientert, operativ og strategisk. Rett og slett en hel ved.

 • Master
 • Strategi og prosjektledelse
 • Ledertrening
 • Mediehåndtering
 • Krisehåndtering
 • Digital kommunikasjon
 • Analytisk
 • Nordisk ansvar
 • Kulturbygging og endringsledelse
 • Måling og evaluering kommunikasjonsarbeidet
 • Talsperson i media, både i godvær og storm
 • Endringsprosesser

Executive for Hire

Av og til oppstår det forretningskritiske situasjoner som raskt trenger kvalifisert ledelse og en fleksibel løsning, Det kan for eksempel være i perioder med endringsarbeid, i rekrutteringsfaser eller ved spesifikke prosjekter. Da er en interimløsning et godt alternativ. I våre interimløsninger leier du en leder fra oss til en forutbestemt kostnad.

Som alltid legger vi like stor vekt på personens potensial, drivkrefter og motivasjon som på erfaring. Dette for å finne riktig leder som kan løfte organisasjonen til neste nivå.

Vil du vite mer? Kontakt oss på infonorge@hammerhanborg.no eller på telefon 22 44 33 00.

Mann som jobberMann som jobber