Businessmann leser om fremtidens arbeidslivBusinessmann leser om fremtidens arbeidsliv

Fremtidens arbeidsliv – Å lede i og ut av en krise

Boken er her! Her presenterer vi resultatene fra undersøkelsen vår Nordic Executive Survey 2021 – Å lede i og ut av en krise, som er besvart av 350 nordiske ledere om hvordan koronapandemien har gitt kortsiktige og langsiktig påvirkning på ledelsen.

Fremtidens Arbeidsliv å lede i og ut av en kriseFremtidens Arbeidsliv å lede i og ut av en krise

Fremtidens ledelse

Koronakrisen ga oss alle en digitaliseringsspurt, endringstakten er forsterket og nesten alle verdikjeder digitaliseres. Arbeidslivet er endret og vi ser store endringer i  kundereisen, måten vi samhandler på og arbeidsmetodikken vår er endret. Lederrollen endres, kontoret endres og vi endrer måten vi organiserer oss på. Hvordan lykkes med alle endringene? Hammer & Hanborg vil gjennom våre analyser, erfaringer og intervjuer gi deg inspirasjon og verktøy for å lykkes, dette har vi samlet i vår digitale bok; Fremtidens arbeidsliv 6.0 – Å lede i og ut av en krise.

Vi i Hammer & Hanborg hjelper deg med humankapitalen

Ta kontakt med oss