Rekruttering Med Hammer HanborgRekruttering Med Hammer Hanborg

Rekruttering

Hammer & Hanborg hjelper næringsliv og organisasjoner med å rekruttere ledere og spesialister. Vi sikrer ditt kompetansebehov for fremtiden og vi fokuserer på kompetansebasert rekruttering. Riktig kompetanse er nøkkelen for en konkurransedyktig organisasjon. Vi sørger for at dere har rett kompetanse til riktig tid på alle nivåer – fra young professionals til executives.

Hva som er den rette løsningen for dere avhenger helt av situasjon og forutsetninger. Vår metode, Design Thinking by H&H, starter med en analyse av behovet. Her ser vi på indre faktorer som organisasjonskultur, struktur og mål. Vi ser også på omverdenen, som marked, konkurrenter og trender. Med behovsanalysen som utgangspunkt definerer vi veien videre og hvilke metoder og verktøy som best løser behovene dere har.

For oss er det svært viktig å forstå hvilket behov dere har både nå og i fremtiden, og hvilke forventninger dere har til gitte roller. Derfor starter vi alltid med en analyse basert på vår egen utviklede metodikk. For å lykkes med humankapitalen er det viktig at både potensial, verdier og erfaring vektlegges i prosessen og for å finne akkurat den rette personen som kan bidra til å løfte dere videre. I dette arbeidet er vår kompetansemodell et viktig verktøy.

Som alltid legger vi like stor vekt på personens potensial, drivkrefter og motivasjon som på erfaring. Vil du vite mer? Ta kontakt med oss i Hammer & Hanborg på infonorge@hammerhanborg.no eller på telefon 22 44 33 00.

Hvordan er det å samarbeide med oss

Hansine Korslien LyngøyHansine Korslien Lyngøy

Hvis man er på jakt etter kommunikasjonstalenter vil jeg absolutt anbefale Hammer & Hanborg. For oss var det godt å komme i kontakt med flere relevante profiler gjennom nettverket til Hammer & Hanborg. Vår rådgiver, Trine, var stødig og tilgjengelig gjennom hele prosessen, også i ettertid for å sørge for at både vi og kandidaten ble fornøyde.

Hansine Korslien Lyngøy

VP Communications,

AutoStore

Kompetansebasert rekruttering med Hammer & Hanborg

Hammer & Hanborg sin rekrutteringsprosess er tilpasset fremtidens arbeidsliv. Vi rekrutterer til stillinger på alle nivåer – fra young professionals til executives. Hammer & Hanborg har Nordens største nettverk av digitale og kommunikative ledere og spesialister. Hammer & Hanborgs kompetanseprofil, tilpasset fremtiden arbeidsliv følger oss i hele prosessen. Helt fra vi analyserer ditt behov, vår rådgiving og gjennom hele prosessen. Slik sikrer vi at du får den kompetansen du trenger. Hammer & Hanborg brukes blant annet som rådgivere for Regjeringen i arbeidet for å øke kjønnsbalansen i toppen av næringslivet og Digitaliseringsdirektoratet i arbeidet med Rekruttering som inkluderer. I Hammer & Hanborg deler vi vårt engasjement og kompetanse i vår digitale bok Fremtidens arbeidsliv – visjoner om et bærekraftig arbeidsliv 4.0. Les mer om kompetansebasert rekruttering her.

Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nettverk og det gjør at vi også finner personer som ikke aktivt søker jobb akkurat nå. Våre rekrutteringsprosesser skreddersys alltid etter deres behov. Vi i Hammer & Hanborg kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Executive

Digitaliseringen og transformasjonen som følger stiller helt nye krav til lederskap. På executive-nivå jobber vi med rekruttering til stillinger som daglig leder, styremedlem eller markedsdirektør gjennom strukturerte rekrutteringsprosesser og executive search. Les mer her.

Hammer & Hanborgs kompetanseprofil – tilpasset fremtiden arbeidsliv

Hammer & Hanborgs kompetansemodell er utarbeidet i samarbeid med SHL. Den er basert på vår erfaring og kunnskap om hva som gjør at en lykkes i fremtidens arbeidsliv i tillegg til SHL sin erfaring og forskning med testverktøy. SHL er et internasjonalt selskap som er verdensledende innen arbeidspsykologiske verktøy og talent management løsninger. Den er basert på fem ulike “ferdighetsprofiler”; Change Maker, Visionary, Co-Creator, Performer og Enabler. Den beskriver forutsetningene for å lykkes i dagens arbeidsliv, som ofte er preget av raske endringer - som igjen krever ny kompetanse. Vår kompetansemodell følger prosessen hele veien fra start til slutt gjennom analyse, utarbeidelse av kravprofil, utlysning, utvalgsprosess, vår egen intervjuteknikk, tester, evaluering og anbefalinger. Her kan du lese mer om Hammer & Hanborgs kompetanseprofil.

Potensial

Vi har lenge erklært CV-en for død. For kompetanse handler om mer enn hva som står på CV-en. Utdanning og tidligere erfaring er viktig, men for oss handler kompetanse like mye om potensial, verdier og motivasjon. I det nye arbeidslivet blir de personlige egenskapene viktigere og viktigere. Vårt utvalg, våre tester og intervjuer har til hensikt å sikre at vi finner en person med gode ferdigheter, men også med ønskede egenskaper, verdier og ønsket atferd. Dette gjør at dere lykkes også i fremtiden.

Rekruttering som inkluderer

Hammer & Hanborg jobber kontinuerlig med fokus på mangfold og inkludering. Vi gjennomfører kompetansebaserte intervjuer og har et bevisst forhold til ubevisste fordommer. Hammer & Hanborg er rådgiver for Regjeringen i arbeidet for å øke kjønnsbalansen i toppen av næringslivet og Digitaliseringsdirektoratet i arbeidet med Rekruttering som inkluderer. Hammer & Hanborg er spesialisten på fremtidens arbeidsliv og har Nordens største nettverk av ledere og spesialister med kommunikativ og digital kompetanse.

Vil du vite mer? Kontakt oss i Hammer & Hanborg på infonorge@hammerhanborg.no eller på telefon 22 44 33 00.

Rekrutteringsrådgiver Martine TaulandRekrutteringsrådgiver Martine Tauland

Kontakt oss for et tilbud innen rekruttering og/eller bemanning