Feed ForwardFeed Forward

Feed Forward

"Lær mer om hvorfor tillatelse er nøkkelen til å få en intern feedbackkultur som både engasjerer og motiverer."

Kunsten å få frem en feedback-kultur som bygger tillit og motiverer andre!

Feedback eller tilbakemelding som det heter på norsk er et ord vi bruker hver dag og spesielt i arbeidslivet. Når feedback brukes riktig forbedrer det både tillit, produktivitet og innovasjon internt i organisasjonen. For feedback handler ikke om å kritisere eller rose, det er viktig å forsikre seg om at tilbakemeldingene fører til forbedring for at det skal ha verdi.

 

Visste du at kun 50 prosent har en uttalt feedback-kultur på sin arbeidsplass? (NES 2018). For at vi skal kunne vokse og utvikle oss må vi kommunisere konstruktivt med hverandre.

 

Hensikten med feedbacken er å bygge opp under motivasjonen og fellesskapet. Vi mennesker leter ofte etter feil, men det er viktig å ikke bare gi tilbakemeldinger på det negative. Det er nødvendig å skape en kultur hvor mennesker tør å gi sitt subjektive syn på en situasjon. Men det er ikke utelukkende negativ feedback som leder til endring. Positiv feedback er med på å øke kreativiteten, samarbeidet og evnen til problemløsning.

Vil du vite mer?

I denne interaktive sesjonen ser vi på ulike nivåer av feedback og hvordan du som leder kan bruke tilbakemelding for å motivere teamet ditt til å utvikle seg i positiv retning – Feed Forward. Her vil vi fokusere på både å gi og motta feedback. Workshopen holdes av Malcolm Larri. Han snakker engelsk, men forstår noe svensk og norsk. Vi kan også gjennomføre opplegget som en virtuell workshop. Kontakt oss for mer informasjon!