Feed ForwardFeed Forward

Feed Forward

Visste du at kun 50 prosent har en uttalt feedback-kultur på sin arbeidsplass? (NES 2018). For at vi skal kunne vokse og utvikle oss må vi kommunisere konstruktivt med hverandre.

"Lær mer om hvorfor tillatelse er nøkkelen til å få en intern feedbackkultur som både engasjerer og motiverer."

Kunsten å få frem en feedback-kultur som bygger tillit og motiverer andre!

Feedback eller tilbakemelding som det heter på norsk er et ord vi bruker hver dag og spesielt i arbeidslivet. Når feedback brukes riktig forbedrer det både tillit, produktivitet og innovasjon internt i organisasjonen. For feedback handler ikke om å kritisere eller rose, det er viktig å forsikre seg om at tilbakemeldingene fører til forbedring for at det skal ha verdi.

 

Hensikten med feedbacken er å bygge opp under motivasjonen og fellesskapet. Vi mennesker leter ofte etter feil, men det er viktig å ikke bare gi tilbakemeldinger på det negative. Det er nødvendig å skape en kultur hvor mennesker tør å gi sitt subjektive syn på en situasjon. Men det er ikke utelukkende negativ feedback som leder til endring. Positiv feedback er med på å øke kreativiteten, samarbeidet og evnen til problemløsning.

Vil du vite mer?

I denne interaktive sesjonen ser vi på ulike nivåer av feedback og hvordan du som leder kan bruke tilbakemelding for å motivere teamet ditt til å utvikle seg i positiv retning – Feed Forward. Her vil vi fokusere på både å gi og motta feedback. Workshopen holdes av Malcolm Larri eller Trine Riccardi. Malcolm snakker engelsk, men forstår noe svensk og norsk. Trine snakker norsk. Vi kan også gjennomføre opplegget som en virtuell workshop. Kontakt oss for mer informasjon!

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen feedback:

Hva er feedback-kultur og hvordan få det?