Les rapportenLes rapporten

Nyheter

02-03-2023

Rapport om Fremtidens lederskap

I snart 30 år har vi i Hammer & Hanborg jobbet ut ifra en visjon om at vi vil være med å skape fremtidens arbeidsliv. Kontinuerlig samler vi kunnskap og innsikt om hvordan arbeidslivet endres i takt med utviklingen i omverden. Vi lever i en urolig tid. En rekke ulike trender påvirker oss alle. De komplekse problemene blir stadig flere og påvirker hele samfunnet og entreprenørskapet. En urolig tid krever en ny type lederskap.

Den digitale revolusjonen med AI, big data og IoT (Internet of Things) endrer forutsetningene for fremtidens fremgangsrike organisasjoner. Som leder har du i dag flere muligheter enn noensinne til å følge, påvirke og analysere virksomheten din. Lederskap vil i økende grad handle om forholdet mellom maskin og menneske. Hvordan skal fremtidens ledere navigere i denne digifysiske virkeligheten?

Fremtidens ledere

Vi har lenge snakket om den fjerde industrielle revolusjonen og dens innvirkning på entreprenørskapet. I det inneværende år har EU presentert en visjon om den 5. generasjonens industri som nå er etablert og en del av EUs grønne vekststrategi, Green Deal. Dette er en visjon som vil være av stor betydning for fremtidens ledere.

Tidligere har diskusjonene stort sett handlet om teknologi og industriell produksjon. Nå ser vi derimot at fokuset på både den 4. og 5. industrielle revolusjonen i økende grad handler om samfunnet i sin helhet. Dette inkluderer næringslivet for øvrig, men også offentlige organisasjoner: Alt fra halvlederfabrikker til PR-byråer, helsevesen, omsorg og utdanning. Alt er inkludert i det 5. industrielle revolusjonen.

Hvordan lede i en digifysisk virkelighet?

Spørsmålet er hvordan lederskapet vil utvikle seg ut fra disse premissene? Premisser som ingen slipper unna. Er fremtidens leder en AI-robot som kan fatte de riktige beslutningene ut fra god etikk og moral? Hardkodet, slik som i en Asimov- eller Black Mirror-historie?

I denne rapporten prøver vi å sammenfatte og skildre hvordan fremtidens lederskap under industri 4.0 og 5.0 vil bli påvirket. Vi har sammenstilt rapporten på grunnlag av forskning, analyse og innsikter og forventninger om fremtiden. Meld interesse i skjemaet og vær blant de første som mottar rapporten.

Vil du vite mer om fremtidens lederskap

Har du spørsmål knyttet til rapporten eller har andre spørsmål knyttet til rekruttering, konsulenttjenester, innleie eller organisasjonsutvikling? Kontakt oss i Hammer & Hanborg på e-post eller slå på tråden.

Kontakt oss her