Change and DevelopmentChange and Development

Utvikling & Endringsledelse

Den digitale utviklingen påvirker alle bransjer. Vi får endrede, eller helt nye forretningsmodeller. Kanskje må merkevaren reposisjoneres for å fortsette å være relevant? Nye forutsetninger gjør at vi må organisere oss og samarbeide på nye måter. Ofte finnes både strategi og teknikk, men likevel går det ikke slik vi har tenkt, eller det skjer kanskje ingenting i det hele tatt.

All ære til strategi og teknikk, men for å ruste organisasjonen for fremtiden må dere sikre at strategien omsettes til handling ved å engasjere og skape entusiasme blant menneskene. I våre prosesser jobber vi i co-creation labs der vi lærer og utvikler oss sammen. Slik bistår vi med å skape en organisasjon som både kan og vil forandre seg.

Hammer HanborgHammer Hanborg

Vi i Hammer & Hanborg hjelper dere med utvikling og endringsledelse

Digital Icebreaker: Hvor digitalt moden er din organisasjon? (workshop 2-3 timer)

Fra hierarki til kaos: Organisasjonsstrukturer for den digitale tidsalderen (foredrag 1 time).

Andre eksempler på hvordan vi i Hammer & Hanborg kan bistå