Leser digital bokLeser digital bok

Boken Fremtidens arbeidsliv 4.0 er her

Endelig er boken Fremtidens arbeidsliv – visjoner om et bærekraftig arbeidsliv 4.0 her. Vår ambisjon er at dette skal være mer enn en bok. Vi ønsker å gi deg inspirasjon og verktøy for å lykkes i fremtidens arbeidsliv og at vi sammen skaper et bedre arbeidsliv for oss alle. I boken får du tips, råd og verktøy for hvordan du kan lykkes og ti fokusområder vi mener er essensielle for å lykkes. Du kan lese hele eller deler av boken avhengig av hva som er mest aktuelt for deg og din bedrift.

Boken er selvsagt ikke ferdig. Boken er, i liket med arbeidslivet, i kontinuerlig utvikling. Dette er vår fjerde oppdatering, og her ser vi nærmere på ti områder som kommer til å ha stor innvirkning på hvordan vi jobber i fremtiden. De raske utfordringene gjør at alt endres i rekordfart. Derfor kommer vi til å fortsette å utforske og studere disse ti områdene og fylle på med ny innsikt og kunnskap etter hvert. Det blir en bærekraftig måte å ta vare på, og sette kunnskapen fra undersøkelsene våre i sammenheng.

Tusen takk til alle samarbeidspartnere, eksperter og giggere for all innsikten dere deler med oss. Og takk til alle dere som har bidratt i de forskjellige utgavene av boken. Ta gjerne kontakt med oss om du har innspill og meninger om fremtidens arbeidsliv.

Hammer & Hanborg skaper fremtidens arbeidsliv

Hammer & Hanborg er et konsulenthus som støtter bedrifter og organisasjoner med humankapitalen gjennom våre tjenester innen rekruttering, bemanning og organisasjonsutvikling. Vår visjon er å være med på å skape fremtidens arbeidsliv. Det er ikke noe vi kan gjøre alene. Vi tror på samarbeid og kunnskapsdeling. Derfor velger vi å dele kunnskap og innsikt fra våre undersøkelser med deg.

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Kontakt oss