Onboarding CoachOnboarding Coach

Onboarding Coach

Få maks ut av de nyansatte med Hammer & Hanborgs Onboarding Coach! Hvor raskt en ny medarbeider kommer inn i teamet og bedriftskulturen kan ha stor betydning for både personlig utvikling for den ansatte og resultatet i hele organisasjonen.

Onboarding CoachOnboarding Coach

Hammer & Hanborgs Onboarding Coach

Mange organisasjoner bruker store ressurser på selve rekrutteringsprosessen. Like viktig er det å legge til rette for at den nye medarbeideren kommer inn i sin nye rolle, teamet og bedriftskulturen. Hele 70 prosent av det som går under navnet feilrekruttering skyldes egentlig kulturkrasj, noe som koster bedrifter og organisasjoner omkring 18 milliarder i året (tall fra Sverige).

Vellykket onboarding handler om å støtte og guide den nyansatte til raskt å bli en del av organisasjonens kultur og verdier. Hammer & Hanborgs Onboarding Coach bistår med en god og vellykket onboardingprosess med alt fra definering av nødvendige aktiviteter til oppfølging og evaluering.

Økt engasjement og bedre prestasjon

Forskning viser at utviklingskurven til en nyansatt flater ut så tidlig som to uker etter oppstart. Strukturert onboarding som hjelper den nyansatte inn i sin nye rolle og kulturen på arbeidsplassen kan bidra til høyere jobbtilfredshet og mindre stress samt økt engasjement og bedre prestasjoner.

Støtte i alt fra forberedelser til oppfølging

Hammer & Hanborgs Onboarding Coach fasiliterer en workshop der teamet hos dere definerer viktige aktiviteter basert på bedriftskulturen og hva som er strategisk viktig i deres organisasjon. Den nyansatte deltar i workshopen og kan selv påvirke hva som trengs for å komme inn i rollen. Vår coach registrerer de ulike aktivitetene som skal gjennomføres, når ting skal gjøres og hvem som er ansvarlig i et skybasert verktøy.

Hver deltager får en påminnelse per epost før hver aktivitet skal settes i gang. Etter at aktiviteten er gjennomført gjøres det en evaluering i verktøyet, hvilket gir mulighet for enkel og strukturert oppfølging og evaluering. Prosessen er effektiv og komprimert og varer i omtrent 6 uker fra start til slutt.