People & CulturePeople & Culture

Verdibasert rekruttering

Verdier blir stadig viktigere i fremtidens arbeidsliv. Økt behov for selvledelse og med nye generasjoner som anser jobben som en del av deres personlige identitet, som igjen bidrar til at de personlige verdiene må i større grad være overensstemmende med arbeidsplassen. Det er slik man skaper engasjement og øker forutsetningene for videre vekst.

KompetansemodellKompetansemodell

Match kulturelle faktorer

Verdier vil i organisasjoner med økt grad av selvledelse ligge til grunn når man til enhver tid er nødt til å ta raske selvstendige beslutninger. Her vil kulturen og verdiene fungere som en tydelig ledetråd. Derfor vil den kulturelle overensstemmende mellom medarbeidere og arbeidsplassen vektlegges i større grad når det kommer til å rekruttere ansatte. Ved å måle kandidaten og organisasjonens opp mot hverandre ut i fra kulturelle faktorer kan vi belyse sider ved en kandidat som man ikke vil se ut ifra CV`en eller intervjuet.

Testen analyserer tre kulturelle faktorer:

  1. Arbeidsmåte

    Hvordan vedkommende foretrekker å løse oppgaver og utfordringer ut ifra tid og kompleksitet.

  2. Verdier

    Personens prioriterte verdier.

  3. Atferd

    Hvordan vedkommende velger å gjennomføre aktiviteter når det gjelder tempo og fokus på det strategiske, taktiske og det operative.

Verdibasert rekruttering er med på å skape bedre forutsetninger for å rekruttere rett person, risikoen er mindre for feilansettelser og det er større sannsynlighet at vedkommende vil trives og blir værende i organisasjonen.

Ønsker du å vite mer om Hammer & Hanborg og verdibasert rekruttering?

Ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Trine Larsen som har et stort engasjement om fremtidens rekruttering, og at verdier skal fungere som et fundament i alt man gjør. Overensstemmende verdier på tvers av arbeidsplassen vil være med å motvirke feilrekruttering og vil gjøre at den nyansatte vil trives bedre.

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen verdier på arbeidsplassen:

Value Workshop

Value Mapping