InnleieInnleie

Nyheter

15-12-2023

Når er det lov å leie inn konsulenter og vikarer?

Det er fortsatt lov til å leie inn konsulenter og vikarer på kortere eller lenger oppdrag, selv etter innstramminger i regelverket for innleie av arbeidskraft.

Kort forklart;

 • Du kan leie inn en vikar når dine egne arbeidstakere har midlertidig fravær ved permisjon, sykdom eller ferie.
 • Du kan leie inn en konsulent når du trenger spesialkompetanse i en periode eller i et prosjekt.
 • En del tariffbundne virksomheter kan også leie inn etter avtale med de tillitsvalgte.
 • For å leie inn lovlig må bemanningsforetaket du benytter være godkjent hos Arbeidstilsynet.

Ta kontakt med oss om du trenger hjelp med en konsulent eller en vikarløsning.

Eksempler på roller vi kan fylleEksempler på roller vi kan fylle

Det er lovlig å leie inn vikarer og konsulenter

Endringene i reglene for innleie av arbeidskraft trådde i kraft 1. april i 2023, og har til hensikt å styrke det seriøse, ordnede arbeidslivet som kjennetegner Norge. Med unntak av bygningsarbeid på byggeplasser i Oslo, Viken og gamle Vestfold, innebærer ikke reglene et forbud mot innleie, kun en innstramning.

Reglene for innleie av vikarer er imidlertid uendret. I praksis rammer innstramningen innleie til prosjektstillinger. Her er det likevel et viktig unntak. Arbeidstakere med spesialkompetanse kan leies inn til klart avgrensede prosjekter.

Dersom du har behov for en vikar eller en konsulent med spesialkompetanse til et klart avgrenset prosjekt, kan du fortsatt lovlig leie inn arbeidskraften. Mer om lovverket kan du lese på regjeringen nettsider her.

Hva menes med rådgivnings- og konsulenttjenester?

Rådgivnings- og konsulenttjenester kan for eksempel være tjenester innenfor

 • kommunikasjonsrådgivning
 • økonomi og revisjon
 • juss
 • utvikling av programvare og IKT-løsninger
 • organisasjonsutvikling

Er du i tvil om innleiereglene i det hele tatt gjelder eller om du bare kjøper en konsulenttjeneste? En grei huskeregel du kan ta med deg når du lurer på om du vil leie inn arbeidskraft eller benytte deg av konsulenttjenester gjennom Hammer & Hanborg er:

Innleie av arbeidskraft = kunden utfører arbeidsledelsen av den ansatte

Konsulentvirksomhet = kunden utfører ikke arbeidsledelsen av den ansatte

For kjøp av konsulenttjenester gjelder ikke innleiebegrensningene.

Leie av spesialkompetanse

Hammer & Hanborg hjelper deg med innleie av vikarer og konsulenter med spesialkompetanse som kan jobbe i roller innen fagområdene kommunikasjon, markedsføring, HR, growth, MarTech, ComTech og e-commerce.

Når er innleie av en konsulent løsningen?

 • Du trenger kompetanse raskt på plass
 • Overgangsperiode frem til ansettelse
 • Permisjoner
 • Sykemeldinger
 • Prosjekter

Våre konsulenter kan stille opp på kort varsel, de jobber heltid eller deltid. Kontakt en av våre rekrutteringsrådgivere per e-post eller ring 22 44 33 00, så finner vi løsningen som passer for akkurat deg.

Noen av Hammer & Hanborg sine konsulenter:

Innleid til DNV

Innleid til PwC

Innleid til WSP

Innleid til Wallenius Wilhelmsen

Hvordan er det å samarbeide med oss

Vår profesjonalitet – din trygghet

Hammer & Hanborg er en godkjent og kvalitetssikret leverandør av arbeidskraft, vi er godkjent av Arbeidstilsynet og vi er sertifisert av NHO som Revidert Arbeidsgiver, noe som betyr at vi følger strenge krav til arbeidsmiljø, lønn, pensjon og forsikring. Du kan lese mer om hva dette innebærer her.

Hammer & Hanborg er også anerkjent som rådgivere for offentlige og private aktører som ønsker å fremme mangfold og inkludering i arbeidslivet. Vi har blant annet bistått Regjeringen i arbeidet med å øke kjønnsbalansen i toppledelsen i næringslivet og Digitaliseringsdirektoratet i arbeidet med rekruttering som inkluderer. Vi har lang erfaring og kompetanse på hvordan man skal tiltrekke, rekruttere og beholde talenter med ulik bakgrunn og perspektiv.

Vil du vite mer om hvordan vi kan hjelpe deg? Kontakt oss på infonorge@hammerhanborg.com eller ring 22 44 33 00 så finner vi en løsning som passer akkurat ditt behov.

Hammer & Hanborg har siden 2005 bistått næringslivet og organisasjoner med vikarer og konsulenter. Her kan du se noen av våre tilgjengelige konsulenter.

Kontakt oss