TeamTeam

Competency Icebreaker

Digitalisering, de ansattes atferd og ny organisasjonsstruktur stiller krav til ny kompetanse. Competency Icebreaker by H&H er en metode for å skape forståelse og utvikle atferdsmessige ferdigheter som gir gode forutsetninger for å lykkes i dagens arbeidsliv.

Digitaliseringen endrer bransje etter bransje, som medfører nye forretningsmodeller som igjen resulterer i nye organisasjonsstrukturer. Hierarkier og siloer får en mindre betydning da ansvar forflyttes ut i organisasjonen. Endring er noe som er konstant og skjer i et høyt tempo. Her er organisasjonen avhengig av rett kompetanse slik at målene blir oppnådd.

"Visionary, Change Maker, Co-Creator, Performer, Enabler."

Forstå og benytt teamets styrker

Competency Icebreaker by H&H er en workshop hvor deltakerne utforsker hvilke ferdigheter de tar i bruk for å lykkes. Ut ifra Hammer & Hanborgs unike kompetansemodell skapes en forståelse for dine egne og andres styrker og hvordan kan benyttes. Dette for å bryte isen og deretter prate om de ferdighetene som trengs og hvordan organisasjonen kan benytte medarbeidernes potensial for en fremgangsrik endring.

Competency Icebreaker by H&H egner seg for grupper som befinner seg i endringsprosesser. Opplegget kan tilpasses deres behov, som antall deltakere og deres formål med en slik workshop.

En unik kompetansemodell

Hammer & Hanborg har tatt fram en helt unik kompetansemodell, basert på vår lange erfaring med rekrutering til alle typer organisasjoner. I tillegg har vi studert CEB`s mange årige forskning.

Modellen baserer seg på fem ulike kompetanser; Visionary, Change Maker, Co-Creator, Perfomer samt Enabler. De beskriver atferden som utgjør atferden som gir gode forutsetninger for å lykkes i dagens dynamiske arbeidsliv.

Competency IcebreakerCompetency Icebreaker

Competency Model by H&H.

Kom i gang

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne workshopen. Sammen skreddersyr vi et opplegg som er tilpasset deres behov.

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen talent:

Fast Apply

Kompetansekartlegging by H&H

Hammer & Hanborgs kompetansemodell

Hva er ditt supertalent?