TeamTeam

Competency Icebreaker

Digitalisering, de ansattes atferd og ny organisasjonsstruktur stiller krav til ny kompetanse. Competency Icebreaker by H&H er en metode for å skape forståelse og utvikle atferdsmessige ferdigheter som gir gode forutsetninger for å lykkes i dagens arbeidsliv.

Digitaliseringen endrer bransje etter bransje, som medfører nye forretningsmodeller som igjen resulterer i nye organisasjonsstrukturer. Hierarkier og siloer får en mindre betydning da ansvar forflyttes ut i organisasjonen. Endring er noe som er konstant og skjer i et høyt tempo. Her er organisasjonen avhengig av rett kompetanse slik at målene blir oppnådd.

"Visionary, Change Maker, Co-Creator, Performer, Enabler."

Forstå og benytt teamets styrker

Competency Icebreaker by H&H er en workshop hvor deltakerne utforsker hvilke ferdigheter de tar i bruk for å lykkes. Ut ifra Hammer & Hanborgs unike kompetansemodell skapes en forståelse for dine egne og andres styrker og hvordan kan benyttes. Dette for å bryte isen og deretter prate om de ferdighetene som trengs og hvordan organisasjonen kan benytte medarbeidernes potensial for en fremgangsrik endring.

Competency Icebreaker by H&H egner seg for grupper som befinner seg i endringsprosesser. Opplegget kan tilpasses deres behov, som antall deltakere og deres formål med en slik workshop.

En unik kompetansemodell

Hammer & Hanborg har tatt fram en helt unik kompetansemodell, basert på vår lange erfaring med rekrutering til alle typer organisasjoner. I tillegg har vi studert CEB`s mange årlige forskning.

Modellen baserer seg på fem ulike kompetanser; Visionary, Change Maker, Co-Creator, Perfomer samt Enabler. De beskriver atferden som utgjør atferden som gir gode forutsetninger for å lykkes i dagens dynamiske arbeidsliv.

Les mer om Hammer & Hanborgs kompetansemodell her

Competency IcebreakerCompetency Icebreaker

Competency Model by H&H.

Kom i gang

Ta kontakt med oss for mer informasjon om denne workshopen. Sammen skreddersyr vi et opplegg som er tilpasset deres behov.

Les mer om Hammer & Hanborg sine tjenester som hjelper deg og din bedrift innen talent:

Fast Apply

Kompetansekartlegging by H&H

Hammer & Hanborgs kompetansemodell

Hva er ditt supertalent?