Tools and InsigthsTools and Insigths

Kompetansekartlegging by H&H

Riktig kompetanse er avgjørende for en konkurransedyktig organisasjon. For å kunne utnytte teamets potensial, er et første viktig steg å kartlegge og utvikle ferdigheter som allerede finnes. Det er stor mulighet for at organisasjonen allerede sitter på uante talenter.

"En hverdag i stadig endring stiller nye krav til kompetanse."

Den digitale utviklingen påvirker alle bransjer. Vi får endrede, eller helt nye forretningsmodeller. Hierarkier og siloer brytes ned og ansvar flyttes ut i organisasjonen.

Vårt syn på kompetanse

Kompetanse handler ikke bare om kunnskap, men om atferd, holdninger og ferdigheter. Sammen med SHL og CEB har Hammer & Hanborg utarbeidet en unik kompetansemodell som baserer seg på fem ulike roller; Change Maker, Visionary, Co-Creator, Perfomer samt Enabler. Disse beskriver kompetanser som gjør at man lykkes i dagens dynamiske arbeidsliv.

Talent er uavhengig av alder. Talent handler om en persons potensial for å lykkes i en rolle. Vår kompetansemodell utfordrer akkurat dette ved å se på personens atferd og koble dette opp mot rollen, organisasjonen, kulturen og andre faktorer.

En potensiell gullgruve

Det hender organisasjoner sitter på potensielle gullgruver i form av uante talenter. Ved å kartlegge og bli kjent med medarbeidernes styrker og motivasjonsfaktorer kan vi tydeliggjøre teamets potensial.

Identifisere behovet

Ved å stadig analysere og identifisere fremtidig behov og kartlegge hvilken kompetanse som allerede er tilgjengelig internt, opprettholder organisasjonen en konkurransedyktig posisjon.

Hammer HanborgHammer Hanborg

Kom i gang!

Få oversikt over kompetansen dere har på huset ved å kartlegge teamet eller hele bedriften. Ta kontakt med rekrutteringsrådgiver Ingrid Melbye Olsen for mer informasjon.

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen talent:

Fast Apply

Hammer & Hanborgs kompetansemodell

Competency Icebreaker

Hva er ditt supertalent?