Hammer & Hanborgs KompetensmodellHammer & Hanborgs Kompetensmodell

Hammer & Hanborgs kompetansemodell

Dagens arbeidsliv preges av stadige endringer. Digitaliseringen, ny atferdskompetanse og nye organisasjonsstrukturer krever ny kompetanse. Vår kompetansemodell beskriver de nye egenskapene som gir gode forutsetninger for å lykkes i dagens og fremtidens arbeidsliv.

KompetansemodellenKompetansemodellen

Vår kompetansemodell

Dagens arbeidsliv er preget av raske endringer. Nye roller dukker opp og gamle forsvinner. Det er etterspørsel etter ny kompetanse og nye organisasjonsstrukturer blir vanligere. Flere bedrifter går bort fra den hierarkiske organisasjonsmodellen og velger heller flatere organisasjonsstrukturer. Dette får konsekvenser for hvilken kompetansen som kreves for å lykkes i dagens arbeidsliv.

Vår kompetansemodell beskriver forutsetningene for å lykkes i dagens arbeidsliv, som ofte er preget av raske endringer som igjen krever ny kompetanse. Spesielt med tanke på organisasjoner som befinner seg i starten eller midt i sin digitale reise. Ved hjelp av denne kompetansemodellen kan vi bistå med å kartlegge nåværende og fremtidig behov for kompetanse. Kompetanse handler ikke bare om kunnskap, men om atferd, holdninger og ferdigheter.

 

Vår kompetansemodell vurderer en persons potensial for å lykkes i en gitt rolle. Den fokuserer på personens egenskaper fremfor personlighet. Alle mennesker vil ha en miks av de ulike egenskapene og hvilken mix som trengs kommer helt an på rollen, selskapet og andre faktorer som vi kartlegger i den innledende behovsanalysen. Formålet med egenvurderingen er for å avgjøre kandidatens styrker i henhold til de mest etterspurte kompetansene i dagens og fremtidens arbeidsliv.

Du mottar en e-post med lenke til testen som tar omtrent 30 minutter å gjennomføre, deretter genereres en rapport med resultatet. Vi avtaler deretter et tidspunkt hvor vi gjennomgår testen muntlig. Rapporten er et supert verktøy for å kunne jobbe videre med kandidatens potensial og videreutvikling. Kandidaten får også en gjennomgang av testen samt en egen testrapport.

Visionary

Du lar deg ikke begrenses av etablerte sannheter, og ser bortenfor de oppsatte målene. Du opprettholder din sterke selvtillit, selv når du er utenfor komfortsonen. Uansett hvilke utfordringer du møter, er du alltid optimistisk. Når den rette muligheten oppstår er du villig til å ta stor risiko for å utnytte den.

Med deg i teamet kan dere forandre verden!

VisionaryVisionary
Change MakerChange Maker

Change Maker

En av dine styrker er konstant fokus på forbedring. Du implementerer raskt nye verktøy og metoder, og innfører endringer i organisasjonen med entusiasme. Du forstyrres ikke av at forholdene endres, det gir deg heller mer energi. Du evner det å håndtere usikkerhet. Dette fordi du ikke gir deg når du møter motstand.

Du gjør en forskjell!

Co-Creator

Du trives i roller der du har mulighet til å jobbe med ulike funksjoner og fagområder. Du trives med å samarbeide med folk på alle nivåer både internt og eksternt. Ditt talent ligger i din integritet, din tillit og forståelse og interesse for andres meninger.

Du gjør samarbeid til en kunst!

Co CreatorCo Creator
PerformerPerformer

Performer

Din ansvarlighet og din evne til å handle selvstendig gjør at du får ting til å skje før noen andre på teamet oppdager behovet. Du jobber effektivt mot de målene du setter deg og prioriter arbeidet for å dra prosjekter i havn. En av dine beste egenskaper er at du kan tilpasse deg endringer og nye krav.

Med deg i teamet får dere ting til å skje!

Enabler

Du er den i teamet som identifiserer medlemmenes ulike behov og derfor kan motivere og inspirere dem. Du er pedagogisk og er opptatt av å få frem kjernen i argumentet, slik at alle jobber mot samme mål. Du gjør de nødvendige tiltakene og håndterer vanskelige situasjoner på en objektiv måte.

Du får andre til å skinne!

EnablerEnabler

Rekruttere på potensial

Hammer & Hanborgs rekrutteringsprosess fokuserer på kandidatenes potensial for å lykkes i en rolle. Vår kompetanseprofil vurderer kvaliteter, ferdigheter og motivasjonsfaktorer basert på SHL sitt rammeverk.

Vil du vite mer om vår kompetansemodell og hvordan den kan benyttes i rekruttering, utvelgelse eller utvikling? Ta kontakt med Trine Larsen, så kan vi avtale et møte hvor vi går igjennom kompetansemodellen og våre tanker rundt kompetanse og fremtidens arbeidsliv.