Hammer & Hanborgs KompetensmodellHammer & Hanborgs Kompetensmodell

Hammer & Hanborgs kompetansemodell

Arbeidslivet er i stor endring og preges av stadige nye endringer. Digitaliseringen, den nye kundeadferden og nye organisasjonsstrukturer fremtvinger at vi må se nytt på kompetanse. Hvilken kompetanse har den beste lederen, talentet eller spesialisten i dag og fremover? Hvordan bygger du team som lykkes i alle endringene? Hvordan lykkes du med mangfold? Hammer & Hanborg har i samarbeid med SHL utviklet en ny kompetansemodell som er essensiell i alle våre rekrutteringer. Fra analysen av kompetansebehovet til gjennomføringen og sluttvurderingene. Vår modell er tilpasset fremtidens arbeidsliv, er kompetansebasert, vektlegger potensial og hjelper oss med å minimere mulighetene for diskriminering.

KompetansemodellenKompetansemodellen

Vår kompetansemodell

Dagens arbeidsliv er preget av raske endringer. Nye måter å samhandle og løse oppgaver på. Lederrollen er endret og selvledelse har aldri vært viktigere. Nye jobber og oppgaver dukker opp og gamle forsvinner. Kundens adferd er endret og nye foretingsmodeller kommer. Dette gir også nye jobber og etterspørsel etter ny kompetanse og nye organisasjonsstrukturer. Flere går bort fra den hierarkiske organisasjonsmodellen og velger heller flatere organisasjonsstrukturer. Selvledelse har aldri vært viktigere. Alt dette får konsekvenser for hvilken kompetanse som kreves for å lykkes arbeidslivet og ikke minst i måten vi rekrutterer.

Hammer & Hanborg har alltid vært i forkant, vi har siden 2012 fokusert på digitaliseringen, det nye arbeidslivet og hvordan dette påvirker arbeidslivet, lederrollen og organisasjonsmodeller. Vi bruker vår erfaring, interesse og nysgjerrighet sammen med forskning og vårt nettverk for å gi deg som er vår oppdragsgiver de beste løsningene og forutsetningene for å lykkes.

Vår unike kompetansemodell kombinert med vår erfaring gir deg den beste metodikken for å lykkes, ved hjelp av vår metodikk vil bistå deg med å kartlegge nåværende og fremtidig behov for kompetanse. Kompetanse handler ikke bare om kunnskap, men om atferd, holdninger og ferdigheter.

Hammer & Hanborg sin kompetansemodell baserer seg på potensial og ikke utgått historikk. Vi vektlegger egenskaper som skal til for å lykkes i en fremtidig rolle, den fokuserer på personens egenskaper fremfor personlighet. Alle mennesker vil ha en miks av de ulike egenskapene og hvilken mix som trengs kommer helt an på rollen, organisasjonens verdier og visjoner og faktorer som vi kartlegger i den innledende behovsanalysen. Formålet er å avgjøre kandidatens styrker i henhold til de mest etterspurte kompetansene i dagens og fremtidens arbeidsliv som gjør at din organisasjon lykkes.

EnablerEnabler

Egenskaper du trenger:

Enabler

Detaljstyring og kontroll hører til historien, nå trenger vi ledere som evner å bygge organisasjoner ved å motivere og inspirere andre. Evnen til å ta beslutninger og håndtere vanskelige og utfordrende situasjoner objektivt er en viktig egenskap. Det samme gjelder evnen til å innby til tillit og gode kommunikative evner, evnen til å tydeliggjøre visjoner, begreper og meninger. Enabler evner også og identifiserer de forskjellige behovene og ambisjonene i organisasjonen og tiltrekker seg og evner å beholde talenter.

Visionary

Langsiktige mål og planer har lenge vært en selvfølge og en selvskreven regel i de fleste organisasjoner. Nå som forutsettingene kontinuerlig endres må også målene endres. Derfor er evnen til å fokusere på visjoner og forbi målene er en viktig.

VisionaryVisionary
Change MakerChange Maker

Change Maker

De som alltid finner muligheter for forbedring og effektivisering og som får energi av endringer er en viktig ressurs. Endring handler ikke om å flytte seg fra A til B, men det er noe som pågår konstant. Evnen til å se endringsbehov og ikke oppleve endringer som forvirrende og truende er viktig. Dette er egenskapen som får energi av endring og evnen gjør også at en arbeider godt i ustruktur. Dette er også egenskapen som implementerer raskt nye verktøy og metoder og innfører endringer i organisasjonen med entusiasme. Viktig egenskap er å ikke bli distrahert og forstyrres av at forutsetninger og markedet endres, det gir heller mer energi. Egenskaper som change maker er også evnen til å håndtere usikkerhet og å håndtere motgang.

Co-Creator

Even til å samarbeide effektivt med andre blir stadig viktigere når alt globaliseres. Teknologien gjør at vi finner nye muligheter når vi samarbeider på tvers av bransjer, fagområder og ulike kulturer. Dette er egenskapen evner å samhandle med de forskjellige fagområdene. Den evner og trives i roller der en har mulighet til å jobbe med ulike spesialist funksjoner og fagområder, og som kan samarbeide med folk på alle nivåer både internt og eksternt. Essensielle egenskaper er integritet, innby til tillit og ha forståelse for andres perspektiv og en lite hierarkisk måte å samarbeide med andre.

Co CreatorCo Creator
PerformerPerformer

Performer

Evnen til å ta ansvar for hvordan man best bidrar til helheten, prioritere resurser og få ting til å skje er evnen det er behov for i mange roller i arbeidslivet. Evnen til selvledelse er viktig når vi er i endring. Egenskaper som lite detaljstyring og kontroll kombinert med høyt tempo er essensielle evner i denne egenskapen.

Rekruttere på potensial

Hammer & Hanborgs rekrutteringsprosess fokuserer på kandidatenes potensial for å lykkes i en rolle. Vår kompetanseprofil vurderer kvaliteter, ferdigheter og motivasjonsfaktorer basert på SHL sitt rammeverk.

Vil du vite mer om vår kompetansemodell og hvordan den kan benyttes i rekruttering, utvelgelse eller utvikling? Ta kontakt med Trine Larsen, eller fyll ut kontaktskjemaet nedenfor her så kan vi avtale et møte hvor vi går igjennom kompetansemodellen og våre tanker rundt kompetanse og fremtidens arbeidsliv.

Hammer & Hanborg sine tjenester som hjelper deg og din bedrift innen talent:

Fast Apply

Kompetansekartlegging by H&H

Competency Icebreaker

Hva er ditt supertalent?