Mangfold og inkludering icebreakerMangfold og inkludering icebreaker

Diversity & Inclusion Icebreaker

Mangfold er et konkurransefortrinn. Vi vet at team som er satt sammen av mennesker med ulike perspektiver oppnår bedre resultater. Mange talenter velger aktivt bort organisasjoner uten mangfold. Det er også slik at mangfold alene ikke er nok. Uten inkludering har mangfold ingen effekt. Vi i Hammer & Hanborg har derfor tatt frem workshopen Diversity & Inclusion Icebreaker hvor din bedrift kan tydeliggjøre og videreutvikle arbeidet deres med mangfold og inkludering.

MangfoldsmodellMangfoldsmodell

Mangfold som konkurransefortrinn

Mangfold kan beviselig føre til bedre økonomiske resultater, økt konkurransekraft og riktig kompetanseutvikling. Flere undersøkelser, blant annet fra McKinsey, bekrefter sammenhengen mellom mangfold i bedriftsledelsen og lønnsomhet. Mangfold kan også være et konkurransefortrinn på andre områder. Som privatkunder vil mange velge å kjøpe varer og tjenester fra selskaper som står for de samme verdiene som dem selv. Det samme gjelder medarbeidere som leter etter ny jobb og da vil se etter ny arbeidsgiver med verdier man kan kjenne seg igjen i. Arbeidsgivere som søker nye medarbeidere vil også se etter mennesker med sammenfallende verdier slik at de kan være gode ambassadører for selskapet (Kommunikatøren 2017).

Det å jobbe aktivt med mangfold kan altså ha positiv effekt på økonomiske resultater og for å tiltrekke seg og beholde både kunder og talenter.

Hva er mangfold?

Siden mangfold er et konkurransefortrinn er det mange organisasjoner som har lyst til å vise at de jobber med dette. I digitale kanaler har det for eksempel blitt vanligere å bruke bilder av ansatte med ulik bakgrunn når bedriften skal profilere seg. Det er viktig å huske på at mangfold har flere dimensjoner enn bare etnisk bakgrunn. Vi må derfor la mangfold handle om parametere utover det som vises i det ytre.

Mangfold har flere dimensjoner

Kjerne: Personlighet og adferd

Indre faktorer: Alder, kjønn, seksuell legning, etnisitet

Ytre faktorer: Geografisk tilhørighet, inntekt, utdannelse, arbeidserfaring, utseende

Organisatoriske faktorer: Lederrolle, gruppetilhørighet mm.

Mangfold og inkludering i rekrutteringen

Selv om vi tar hensyn til alle de ulike dimensjonene av mangfold, er ikke dette nok. For å få effekt og mer ut av mangfoldet må alle i teamet inkluderes slik at de både vil og kan bidra.

Hammer & Hanborg tar hensyn til mangfold og inkludering fra starten av rekrutteringsprosessen. Hvis vi fortsetter som før og kun fokuserer på utdanning og erfaring når vi vurderer kandidater, kan vi få homogene team og høyere risiko for ekskludering. Dersom vi legger mer vekt på verdier, motivasjon og potensial enn før, kan vi bidra til å skape dynamiske grupper der alle følger seg inkludert.

Diversity IcebreakerDiversity Icebreaker

Kom i gang med mangfold og inkludering

I workshopen Diversity & Inclusion Icebreaker jobber vi med å identifisere og synliggjøre hva mangfold og inkludering innebærer. Workshopen gir deg kunnskap og tips til konkrete aktiviteter for å utvikle arbeidet med mangfold og inkludering i din organisasjon. Ta kontakt med oss hvis du vil vite mer om workshopen eller booke et møte!

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen mangfold og inkludering:

Mangfold i rekrutteringen

Skap en inkluderende kultur

Onboarding Coach

Kontakt oss for mer informasjon