Onboarding CoachOnboarding Coach

Mangfold i rekrutteringen

For å lykkes med å tiltrekke seg, rekruttere og utvikle et mangfold av medarbeidere, er det nødvendig å ha en gjennomarbeidet og levende rekrutteringsstrategi. Det nytter ikke å sammenligne prestasjoner og meritter basert på tidligere kompetanse og utdanning som oppramset i en CV. Vi må heller ikke tro at vi klarer å gjøre en helt fordomsfri vurdering av prestasjoner i CV-en.

MangfoldsmodellMangfoldsmodell

Hvor inkluderende er prosessene deres for rekruttering?

Uten riktige verktøy og god nok informasjon om hverandre er det dessverre slik at vi mennesker kategoriserer, bruker sterotypier og setter hverandre i båser. Dette kan også skje når vi skal sette sammen et team. Derfor trenger vi gjennomtenkte strategier og gode verktøy når vi vil ha mangfold og inkluderende kultur i organisasjonen. For det hjelper ikke å ha mangfold og inkludering høyt på agendaen dersom dette ikke etterleves i alt dere gjør, spesielt når dere skal ansette.

Hammer & Hanborgs analyse i tre faser

Tradisjonelle rekrutteringsmetoder kan dessverre være medvirkende til at vi setter sammen homogene team med likt tankesett slik at det er høyere risiko for ekskludering av den som ikke er lik de andre i teamet. For å skape dynamiske grupper der alle føler seg inkludert må vi ha gjennomtenkte løsninger i alle ledd av rekrutteringsprosessen. Vi analyser prosessene dere bruker i talentrekruttering og identifiserer fallgruver og tiltak slik at dere blir trygge på egne metoder, verktøy og prosesser i rekrutteringen.

  • Tiltrekke / Kommunisere; Budskap, tonalitet, kanaler, representasjon og mer
  • Rekruttere; Annonsering, utvalg, tester og mer
  • Beholde / Utvikle; Kultur, kompetanseutvikling, Succession Planning, anerkjennelse, synlighet og mer

Kjør en rekrutteringsprosess med fokus på mangfold og inkludering. Ta kontakt med Trine Larsen eller Ingrid Melbye Olsen for en uforpliktende samtale.

Les mer om våre tjenester som hjelper deg og din bedrift innen mangfold og inkludering:

Skap en inkluderende kultur

Onboarding Coach

Diversity & Inclusion Icebreaker