LederrekrutteringLederrekruttering

Lederrekruttering

Hvordan rekruttere en leder som kan oppfylle fremtidens krav? Hammer & Hanborg hjelper deg med lederrekruttering med fokus på fremtidens kompetansekrav. Vi er eksperten på fremtidens arbeidsliv og har over 30 års erfaring med å rekruttere ledere med kompetanse med ledelse, markedsføring og kommunikasjon. Vi har et unikt nettverk som vi innen fagområdene; ledelse, kommunikasjon, growth, HR, markedsføring og e-handel.

Hjelp med Executive search? 

Topplederrekruttering er et av Trine Larsen sine kjerneområder, kontakt senior rekrutteringsrådgiver, Trine per e-post eller på telefon for en samtale om hvordan hun hjelper deg og ditt selskap med deres neste topplederrekuttering.

Trine Larsen, administrerende direktørTrine Larsen, administrerende direktør

Trine Larsen, senior rekrutteringsrådgiver og administrerende direktør i Hammer & Hanborg.

Kompetansebasert lederrekruttering med Hammer & Hanborg

Med Hammer & Hanborg som rekrutteringspartner får du et kompetent team som har rekruttert flere av toppene i norsk næringsliv. Våre rekrutteringskonsulenter holder i rekrutteringsprosessen fra A til Å og hjelper deg med den lederen du trenger i dag og i fremtiden. Konsulentene i Hammer & Hanborg har lang erfaring med rekruttering av toppledere og ledere i både privat og offentlig sektor. Vi er eksperter på å rekruttere ledere med kompetanse innen markedsføring, kommunikasjon, endringsledelse, utvikling, digitalisering, e-handel og growth.

Utvikling begynner med lederskap

I en verden i rask endring, der den digitale revolusjonen drives av AI, big data og IoT, stilles det nye krav til ledelse. Hammer & Hanborg er eksperten på Fremtidens arbeidsliv og vet hvilke personlige lederegenskaper som kreves for å lykkes i fremtiden. Vi har kontinuerlig kontakt med vårt nettverk som gjør at vi også finner personer som ikke aktivt søker jobb akkurat nå. Våre rekrutteringsprosesser skreddersys alltid etter deres behov. Vi i Hammer & Hanborg kan bistå med hele eller deler av rekrutteringsprosessen.

Digital revolusjon

Som leder har du større muligheter enn noensinne til å analysere og påvirke virksomheten ved hjelp av teknologi. Samtidig øker kravene til relasjonsbygging, både mellommenneskelig og mellom menneske og maskin, for å lede markedsførings- og kommunikasjonsteam som kan levere vekst både nasjonalt og internasjonalt. Det har skjedd et skifte i synet på ledelse, der flere og flere beveger seg bort fra ledelse preget av kontroll og oppmerksomhet på detaljer, til en mer coachende lederstil. I dag er derfor Hammer & Hanborgs ledelsesmodell basert på faktorer som virker i det hybride arbeidslivet.

Kompetansebasert rekrutteringsprosessKompetansebasert rekrutteringsprosess

Syv tips for effektiv lederrekruttering

1. Analyse av kompetansebehovet

Grunnlaget starter med en kartlegging og behovsanalyse av hvilke kompetanser som er strategisk viktige for organisasjonen og rollen. Ved å legge et solid fundament i startfasen, vil vi raskere og mer effektivt oppnå et godt sluttresultat.

2. Kompetanse- og kravprofilen

Basert på analysen er det viktig å utvikle kravprofilen ved hjelp av et godt spørsmålsbatteri. For eksempel:

  • Hvilke ferdigheter og erfaring er kritisk viktig på kort og lengre sikt?
  • Hvilke krav kan ikke endres?
  • Hva vil utvikles?
  • Hvilke personlige egenskaper trengs for å lykkes?
  • Hvordan er organisasjonskulturen og hvilken type leder passer inn?
  • Hvilken kompetanse mangler i organisasjonen?
3. Mediestrategi og annonsering

Noen ganger er det diskret search som er løsningen, andre ganger er det en bredere og åpnere annonsering som er løsningen. Uansett er det viktig å vite hvilken målgruppe en vil nå, og hvordan en skal få oppmerksomhet fra akkurat den målgruppen. Hammer & Hanborg har kunnskapen og verktøyene og et eget team som kun jobber med kandidatsøk og kandidatopplevelse. Det gjør at vi både har erfaring og innsikt om hvordan vi best når ut til målgruppen som er definert. Hammer & Hanborg har bransjens største rekkevidde, og kan kommunisere direkte med over 30 000 mennesker innenfor vårt spesialistområde.

4. Search

For å nå de riktige kandidatene til en nøkkelstilling er ikke alltid annonsering nok, ofte er det nødvendig å aktivt oppsøke aktuelle kandidater. Her er kunnskap, nettverk og verktøy nøkkelen. Noen ganger er det helt nødvendig at hele rekrutteringsprosessen er anonym og diskret. Vi har erfaring og kompetanse på å løse også disse prosessene uten å miste kvalitet og profesjonalitet. Vår lange erfaring og gode renommé innen våre fagområder er en fordel for både våre kunder og kandidater.

5. Intervju

Å ha en grunnleggende respekt for både våre klienter og kandidaters tid er viktig. Vi har både metodikk og verktøy som sikrer både kvalitet og effektivitet. Vi intervjuer kompetansebasert, og vi forbereder kandidatene slik at det blir gode og effektive møter. Vi hjelper våre klienter med å forberede seg så alle parter opplever møtene som nyttige og effektive.

6. Tester

Våre tester er spesialutviklet for å ivareta kompetansekravene for fremtidens arbeidsliv. Hammer & Hanborg sin kompetansemodell baserer seg på potensial og ikke utgått historikk. Vi vektlegger egenskaper som skal til for å lykkes i en fremtidig rolle, den fokuserer på personens egenskaper fremfor personlighet. Alle mennesker vil ha en miks av de ulike egenskapene og hvilken sammensetting som trengs kommer helt an på rollen, organisasjonens verdier og visjoner og faktorer som vi har kartlagt i den innledende behovsanalysen. Formålet er å kartlegge kandidatens styrker i henhold til de mest etterspurte kompetansene i dagens og fremtidens arbeidsliv som gjør at din organisasjon lykkes.

7. Referansekontroll

Vi har digitalisert referansekontrollen, det gir en bedre kvalitet og en effektiv prosess. I tillegg minimerer denne gjennomføringen av referansekontrollen sjansen for diskriminering.

Hvordan vet man at sluttkandidaten er det rette?

Ved å jobbe strukturert og metodisk med rekruttering gjør det lettere å finne rett person til akkurat din lederposisjon. Men hvordan vet du om lederen egentlig passer? Våre rekrutteringsrådgivere er din sparringspartner gjennom hele ansettelsesprosessen. Vi har både erfaring og fersk kunnskap, i tillegg kan vi fagområdene vi rekrutterer til.

LederrekrutteringLederrekruttering

Hvordan rekrutterer du lederen organisasjonen din trenger?

Spørsmål og svar om hvordan du best lykkes med lederrekruttering.

Hvordan gjøre en god rekruttering?

Svar: Ved å ha en strukturert og kompetansebasert rekrutteringsprosess sikrer du et vellykket resultat. Hammer & Hanborg arbeider ut fra en modell som kort kan beskrives i følgende syv trinn: kompetanseanalyse, kravprofil, annonsering, søk, intervju, tester og referansekontroll. Les mer om hvordan vi jobber her.

Hva er viktig å være bevisst på når man rekrutterer ledere? Hva er suksessfaktorene?

Svar: Fremtidens leder er en person med evnen til å aktivere, i stedet for å detaljstyre. Ledelse går fra kontroll til coaching. Derfor er Hammer & Hanborgs ledelsesmodell basert på faktorer som fungerer i det hybride arbeidslivet og som får både organisasjonen og menneskene å vokse og takle endringer.

I rekrutteringsprosessen ser vi etter kompetanse og suksessfaktorer, som at kandidaten har evne til å:

  • Utarbeide en visjon om felles mål og verdier og samtidig kunne formidle rammene for hva individ og gruppe skal oppnå.
  • Kunne motivere og skape engasjement også i motgangstider.
  • Skape forutsetninger for en lærende organisasjon og den enkeltes vilje til selvledelse.

For å lykkes med å finne rett person til en lederrolle kreves det nettverk, solid bransjekunnskap og forståelse for lokale forhold. Alt i alt baner dette vei for en vellykket lederrekruttering og ved å få hjelp av Hammer & Hanborg får du som kunde tilgang til unike kontakter innen markedsføring, kommunikasjon, endringsledelse, utvikling, digitalisering, e-handel og growth.

Hvorfor bruke en rekrutterer?

Svar: Gjennom langsiktige relasjoner har vi kontakt med de beste lederne innen fagfeltet. Det at vi i snart 30 år har jobbet bredt i vår nisje gjør at vi har opparbeidet oss et stort nettverk og kunnskap om kandidatmarkedet innenfor våre fagfelt. Dette betyr at vi har et forsprang i prosessen. Avhengig av rolle kan vi anbefale ulike løsninger, og vi diskuterer dette sammen med deg som kunde for å finne prosessen som passer akkurat for deg.

Vi i Hammer & Hanborg jobber alltid med en strukturert og kompetansebasert rekrutteringsprosess i våre lederrekrutteringer. Det er en effektiv måte for å finne den beste kompetansen, å unngå diskriminering og fremme objektiv, fordomsfri rekruttering. Våre konsulenter er din personlige sparringspartner gjennom hele rekrutteringsprosessen og vil med sin erfaring gi nye perspektiver som sikrer kvalitet og den kompetansen du trenger. Våre rekrutteringskonsulenter vil med sin kunnskap også utfordre deg for å sikre at du ansetter lederen som er riktig for deg og din bedrift både i dag og på sikt.

Hvordan sikrer vi at vi finner riktig kompetanseprofil i en lederrekruttering?

Svar: Digitaliseringen, den nye kundeadferden og nye organisasjonsstrukturer fremtvinger at vi må se nytt på kompetanse. Hvilken kompetanse har den rette lederen i dag og fremover? Hvordan bygge team som lykkes i alle endringene? Hammer & Hanborg har utviklet en kompetansemodell som står sentralt i alle våre rekrutteringsprosesser. Fra analysen av kompetansebehovet til gjennomføringen og helt til du ansetter. Vår modell er tilpasset fremtidens arbeidsliv, er kompetansebasert og vektlegger potensial. Ved å håndtere alle trinn i prosessen med høy profesjonalitet, blir det lettere å sikre et vellykket resultat i en lederrekruttering.

Hva er viktige egenskaper for en leder?

Svar: Den digitale revolusjonen med AI, Big Data og IoT endrer forutsetningene for fremtidens vellykkede organisasjoner og team. Vi har blitt mer sammenkoblet og effektive, der noen få globale plattformer kontrollerer mye av verdens kommunikasjonsstrømmer. Som leder har du større muligheter enn noensinne til å følge, påvirke og analysere virksomheten din. Ledelse vil i økende grad handle om forholdet mellom menneske og maskin.

Hammer & Hanborg har i mange år undersøkt hvordan nordiske ledere ser på lederskap i dag, samt hvilke nye krav man tror blir viktig på lengre sikt. Nå har vi også gitt Peter Majanen og Lars Harefjord i Quattroporte i oppdrag å gjøre analyser og sammenstille den nyeste forskningen på temaet fremtidsledelse.

Når EU presenterer en visjon om den femte industrielle revolusjonen, som en del av den såkalte "green deal", stilles det nye spørsmål om fremtidens lederskap. Er fremtidens leder en AI-robot, i stand til å ta alle beslutninger med hensyn til god etikk og moral? Eller står vi overfor en fremtid med ledere sprunget ut av en Black Mirror-historie? Resultatene av dette spennende arbeidet samles nå i en rapport som du som kunde kan få tilsendt. Send en e-post til en av våre rekrutteringskonsulenter, så får du vite mer.

Person leser bokPerson leser bok

Hvilke ledertrender ser vi?

I snart 30 år har vi i Hammer & Hanborg gjennomført analyser og undersøkelser for å samle informasjon om utviklingen innen ledelse, markedsføring og kommunikasjon. Det hjelper oss å se nye trender på et tidlig stadium og styrker oss når vi hjelper våre kunder med alt fra rekruttering av ledere og spesialister, til å leie ut konsulenter og interim-ressurser. Sjekk ut noen av våre tilgjengelige konsulenter her.

Vi er kontinuerlig tett på nordiske ledere og får innsikt i hvordan de ser på organisasjonsutvikling og lederskap i dag, men også hvilke krav de mener vil bli viktigere i fremtiden. For oss er kunnskap og innsikt gull verdt i vårt daglige arbeid, og vi deler gjerne vår kunnskap! I boken Fremtidens arbeidsliv har vi samlet kunnskap om faktorer som helt sikkert påvirker den videre utviklingen – dette er perspektiver vi ønsker å dele med deg. Klikk gjennom med lenken for å få tilgang til din egen kopi.

Hvis du også ønsker praktisk hjelp til å utvikle organisasjonen, har vi en rekke verktøy å tilby. Les mer om dette her.

Vi hjelper deg! Kontakt oss her